Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022
English
a A
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp Bộ Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Khác
UBND BQL
1 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
x Tải về
2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
x Tải về
3 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
x Tải về
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
x Tải về
5 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
x Tải về
Tải về
6 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
x Tải về
7 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
x Tải về
8 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
x Tải về
9 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
x Tải về
10 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
x Tải về
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
x Tải về
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
x Tải về
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
x Tải về
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
x Tải về
15 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
x Tải về
16 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
x Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
17 Đăng ký khi hợp tác xã tách
x Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
18 Đăng ký khi hợp tác xã chia
x Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
19 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
x Tải về
20 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
x Tải về
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.