Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023
English
a A
Thông tin chung

Lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa SMEDF và MB (10/02/2020-17:00:00 PM) (MPI) – Ngày 10/02/2020, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (SMEDF) và Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội (MB). Tham dự Lễ ký kết có Phó Chánh Văn phòng Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đoàn Đạt, Giám đốc SMEDF Phan Thanh Hà, Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, MB Đinh Như Tuynh, cùng các đơn vị có liên quan.
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng chức năng cho vay vốn (16/01/2020-09:59:00 AM) (MPI) – Trước đây, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cho vay vốn thông qua ủy thác các ngân hàng thương mại, hiện nay Quỹ được thực hiện chức năng cho vay, bao gồm cho vay trực tiếp, vay gián tiếp và tài trợ vốn cho DNNVV.
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với tiêu chí tăng trưởng xanh (20/12/2019-17:04:00 PM) (MPI) – Ngày 20/12/2019, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Lễ trao nhận “Sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiêu chí gắn với tăng trưởng xanh” giữa Quỹ Phát triển doanh nhỏ và vừa (Quỹ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI).
Hồ sơ, trình tự, thủ tục cho vay gián tiếp (10/12/2019-16:07:00 PM) (MPI) – Theo quy định của Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 24/10/2019 của Hội đồng Thành viên Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Hồ sơ đề nghị vay vốn của DNNVV gồm: Bản chính Giấy đề nghị vay vốn của doanh nghiệp; Bản sao Hồ sơ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi; Bản sao các văn bản, giấy tờ chứng minh DNNVV thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ; Bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp.
Lễ ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (06/12/2019-21:28:00 PM) (MPI) – Ngày 06/12/2019, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.