Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A
Báo cáo của Bộ, ngành

Báo cáo 03 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (26/04/2017-15:36:00 PM) Báo cáo số 2992/BC-BNN-KTHT ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Báo cáo 03 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của Bộ Nội vụ (26/04/2017-15:35:00 PM) Công văn số 4443/BNV-TCBC ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Bộ Nội vụ.
Báo cáo 03 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam (26/04/2017-15:34:00 PM) Báo cáo số 284/BC-CCB ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Báo cáo 03 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông (26/04/2017-15:32:00 PM) Công văn số 3399/BTTTT-PC ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Báo cáo 03 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của Bộ Công thương (26/04/2017-15:31:00 PM) Công văn số 9313/BCT-CNĐP ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công thương.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.