Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022
English
a A
Báo cáo của các địa phương

Báo cáo 03 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 tỉnh Bình Phước (26/04/2017-15:23:00 PM) Báo cáo số 3095/UBND-KTTH ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh Bình Phước
Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 tỉnh Lạng Sơn (26/04/2017-15:19:00 PM) Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn
Báo cáo 03 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 tỉnh Lâm Đồng (26/04/2017-15:17:00 PM) Báo cáo số 293/BC-KHĐT-KTN ngày 26/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Báo cáo 03 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 tỉnh Ninh Bình (26/04/2017-15:14:00 PM) Báo cáo số 2174/BC-KHĐT ngày 28/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
Báo cáo tình hình 03 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 tỉnh Hà Tĩnh (26/04/2017-15:12:00 PM) Báo cáo số 345/BC-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.