Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2023
English
a A
trang chủ

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 (27/06/2019-10:57:00 AM) Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 27/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040
Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (07/06/2019-11:03:00 AM) Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 (17/05/2019-11:04:00 AM) Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 (18/04/2019-11:07:00 AM) Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (03/04/2019-11:10:00 AM) Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Trang Tiếp > Cuối >>

 

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.