Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022
English
a A

Chương trình Đào tạo Chính sách công (27/02/2009-13:35:00 PM) Mục tiêu của Chương trình là: Xây dựng năng lực thể chế trong nước bền vững tại các quốc gia trọng điểm, bao gồm Campuchia, Lào, và Việt Nam.
Dự án GTZ: Cải cách kinh tế Vĩ mô (29/01/2008-09:02:00 AM) Mục tiêu tổng thể của Chương trình: Tăng cường các thể chế kinh tế thị trường
Dự án “Tăng cường Năng lực Phân tích Chính sách và Nghiên cứu Phát triển của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương” (Giai đoạn 2) (29/01/2008-09:00:00 AM) Mục tiêu của dự án: Dự án nhằm mục tiêu đưa ra các nghiên cứu và phân tích chính sách kinh tếcó chất lượng làm đầu vào cho quá trình hoạch định chính sách ở Việt Nam đồng thời nâng cao năng lực của CIEM.
Dự án "Tăng cường Năng lực Theo dõi và Đánh giá Dự án Việt Nam – Australia" – Giai đoạn II (VAMESP II) (29/01/2008-08:54:00 AM) Mục tiêu tổng quát của Dự án: Phát huy tối đa lợi ích của ODA tại Việt Nam
Chương trình nâng cao năng lực toàn diện về quản lý ODA tại Việt Nam (CCBP) (21/01/2008-15:17:00 PM) Mục tiêu tổng thể: Phát triển năng lực toàn diện hệ thống quản lý và thực hiện nguồn vốn ODA của Chính phủ góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn ODA, thúc đẩy đầu tư công, hỗ trợ hơn nữa công cuộc phát triển kinh tế xã hội và xoá đói giảm nghèo.
Trang

 

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.