Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022
English
a A

Thông báo số 66/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP (07/04/2011-12:45:00 PM) 66/TB-VPCP
Hướng dẫn về việc gửi báo cáo tình hình và kết quả triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP (08/03/2011-10:10:00 AM) (MPI Portal) – Tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ theo dõi tình hình và kết quả triển khai Nghị quyết của các Bộ, cơ quan, địa phương; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp giao ban 15 ngày hàng tháng của Thường trực Chính phủ.
Thông báo về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP và thực hiện việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn vốn nhà nước năm 2011 (28/02/2011-02:45:00 AM) (MPI Portal) - Để đảm bảo việc triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP được tiến hành khẩn trương đúng thời hạn và hiệu quả, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Công văn và các biểu mẫu báo cáo đính kèm gửi các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước.
Trang

 

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.