Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 (29/05/2023-10:26:00 AM) Báo cáo số 160/BC-TCTK ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023 (29/04/2023-12:24:00 PM) Báo cáo số 148/BC-TCTK ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023 (29/03/2023-15:14:00 PM) Báo cáo số 109/BC-TCTK ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2023 (28/02/2023-13:43:00 PM) Báo cáo số 41/BC-TCTK ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023 (30/01/2023-08:00:00 AM) Báo cáo số 14/BC-TCTK ngày 29 tháng 01 năm 2023 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>

 

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.