Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 05/01/2015-16:32:00 PM
1.Thời kỳ 1955-1960

Ngay sau khi được thành lập, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia đã cùng với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, tổng hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1955-1957) và kế hoạch 3 năm cải tạo phát triển kinh tế (1958-1960) ở Miền Bắc.

Trong ba năm đầu 1955-1957, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia đã xây dựng kế hoạch tập trung vào việc hoàn thành cải cách ruộng đất trên toàn Miền Bắc, thực hiện khẩu hiệu "người cày có ruộng" và hình thành quan hệ sản xuất mới ở nông thôn. Đối với khu vực thành thị, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia đã xây dựng kế hoạch khôi phục các cơ sở sản xuất do địch rút đi, chuyển một số cơ sở ở chiến khu về, khôi phục các tuyến đường giao thông chủ yếu, phục hồi hệ thống trường học, bệnh viện, tiếp quản và duy trì các cơ sở hạ tầng và kỹ thuật, tập trung xây dựng một số doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Trong những năm tiếp theo, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia đã xây dựng kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở nông thôn, tiến hành phong trào hợp tác hoá nông nghiệp, kết hợp cải tạo quan hệ sản xuất với việc áp dụng các kỹ thuật mới để xây dựng và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật trong nông nghiệp và nông thôn. Đối với khu vực thành thị, đã xây dựng kế hoạch cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các ngành phi nông nghiệp, hình thành các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, các hợp tác xã dịch vụ, các xí nghiệp công tư hợp doanh và hình thành các xí nghiệp quốc doanh.

Chỉ sau một thời gian ngắn, đã khôi phục được về cơ bản kinh tế miền Bắc, xóa bỏ được chế độ kinh tế áp bức phong kiến, thuộc địa, phát triển được kinh tế và nhiều lĩnh vực khác. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc bước đầu đã thu được những thắng lợi cơ bản, cho phép chuyển sang thực hiện một bước công nghiệp hoá. Đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế xã hội, trong đó có đội ngũ cán bộ ngành kế hoạch đã được trưởng thành một bước.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.