Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 02/01/2015-09:42:00 AM
CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ NHIỆM, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC
STT
Họ và tên
Chức danh
Thời kỳ
1
Phạm Văn Đồng
Chủ nhiệm
1955 - 1958
2
Nguyễn Văn Trân
Chủ nhiệm
4/1958 - 12/1958
3
Nguyễn Duy Trinh
Chủ nhiệm
1958 - 1965
4
Lê Văn Hiến
Phó Chủ nhiệm
1959 - 1962
5
Nguyễn Côn
Phó Chủ nhiệm
1960 - 1965
6
Nguyễn Văn Kha
Phó Chủ nhiệm
1961 - 1974
7
Đặng Thí
Phó Chủ nhiệm
1964 - 1970
8
Nguyễn Côn
Chủ nhiệm
1965 - 1973
9
Đặng Việt Châu
Phó Chủ nhiệm
1960 -1965
10
Hồ Viết Thắng
Phó Chủ nhiệm
1961 - 1988
11
Lê Viết Lượng
Phó Chủ nhiệm
1962 - 1974
12
Trần Quý Hai
Phó Chủ nhiệm
1965 - 1974
13
Nguyễn Văn Đào
Phó Chủ nhiệm
1967 - 1971
14
Lê Khắc
Phó Chủ nhiệm
1969 -1980
15
Phạm Hào
Phó Chủ nhiệm
1970 - 1982
16
Nguyễn Lam
Chủ nhiệm
1973 - 1974
17
Lê Trung Toản
Phó Chủ nhiệm
1973 - 1982
18
Lê Thanh Nghị
Chủ nhiệm
1974 - 1980
19
Đinh Đức Thiện
Phó Chủ nhiệm
1974 - 1977
20
Nguyễn Văn Hựng
Phó Chủ nhiệm
1974 - 1979
21
Chế Viết Tấn
Phó Chủ nhiệm
1974 - 1982
22
Nguyễn Chương
Phó Chủ nhiệm
1975 - 1980
23
Nguyễn Hữu Mai
Phó Chủ nhiệm
1976 - 1980
24
Hoàng Văn Thái
Phó Chủ nhiệm
1977 - 1981
25
Nguyễn Tu
Phó Chủ nhiệm
1977 - 1981
26
Nguyễn Đức Thuận
Phó Chủ nhiệm
-1978
27
Dương Bạch Liên
Phó Chủ nhiệm
1977 - 1980
28
Trần Phương
Phó Chủ nhiệm
1978 - 1993
29
Nguyễn Xuân Trang
Phó Chủ nhiệm
1978 - 1979
30
Nguyễn Văn Biên
Phó Chủ nhiệm
1978 - 1987
31
Nguyễn Lam
Chủ nhiệm
1980 - 1982
32
Trần Quỳnh
Phó Chủ nhiệm
1980 - 1981
33
Đậu Ngọc Xuân
Phó Chủ nhiệm
1980 - 1987
34
Bùi Phùng
Phó Chủ nhiệm
1980 - 1992
35
Lê Đức Thịnh
Phó Chủ nhiệm
1981 - 1982
36
Võ Văn Kiệt
Chủ nhiệm
1982 - 1988
37
Lê Danh
Phó Chủ nhiệm
1982 -1992
38
Võ Trí Cao
Phó Chủ nhiệm
1982 - 1985
39
Trần Sâm
Phó Chủ nhiệm
1983 -1986
40
Hồ Ngọc Nhường
Phó Chủ nhiệm
1983 - 1987
41
Vũ Đại
Phó Chủ nhiệm
1983 - 1987
42
Hoàng Quy
Phó Chủ nhiệm
1983 - 1987
43
Vũ Quang Tuyến
Phó Chủ nhiệm
1984 - 1987
44
Mai Kỷ
Phó Chủ nhiệm
1984 - 1992
45
Trần Khải
Phó Chủ nhiệm
1984 - 1995
46
Nguyễn Hà Phan
Phó Chủ nhiệm
1987 - 1989
47
Đậu Ngọc Xuân
Chủ nhiệm
1988 - 1989
48
Hồ Huấn Nghiêm
Phó Chủ nhiệm
1988 - 1992
49
Đỗ Quốc Sam
Phó Chủ nhiệm
1988 - 1992
50
Lê Xuân Trinh
Phó Chủ nhiệm
1989 - 1992
51
Phan Văn Khải
Chủ nhiệm
1989 - 1991
52
Đỗ Quốc Sam
Chủ nhiệm
1991 - 1995
53
Trần Xuân Giá
Phó Chủ nhiệm
1992 - 1995
54
Phạm Gia Khiêm
Phó Chủ nhiệm
1993 - 1995
55
Võ Hồng Phúc
Phó Chủ nhiệm
1993 - 1995
56
Trần Đình Khiển
Phó Chủ nhiệm
1993 - 1995

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.