Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 02/01/2015-09:47:00 AM
CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ NHIỆM, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC & ĐẦU TƯ

STT Họ và tên Chức danh Thời kỳ
1
Đậu Ngọc Xuân

Bộ trưởng
Chủ nhiệm
1989 - 1995
2
Võ Đông Giang

Bộ trưởng
Phó Chủ nhiệm
1989 - 1992
3
Lữ Minh Châu

Bộ trưởng
Phó Chủ nhiệm
1989 - 1995
4
Nguyễn Mại

Phó Chủ nhiệm 1989 - 1995
5
Nguyễn Văn Ích

Phó Chủ nhiệm 1990 - 1995
6
Đỗ Quốc Sam

Bộ trưởng
Chủ nhiệm UBKHNN
kiêm Phó Chủ nhiệm
1990 - 1992
7
Nguyễn Văn Chuẩn

Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước
kiêm Phó Chủ nhiệm
1990 - 1992
8
Lê Quý An

Phó Chủ nhiệm
UBKH - KTNN
kiêm Phó Chủ nhiệm
1990 - 1992
9
Phạm Văn Trọng

Thứ trưởng
Bộ Tài chính
kiêm Phó Chủ nhiệm
1990 - 1992
10
Lê Văn Triết

Thứ trưởng
Bộ Thương mại
kiêm Phó Chủ nhiệm
1990 - 1992
11
Nguyễn Nhạc

Phó Chủ nhiệm 1993 - 1995
12
Đỗ Ngọc Trinh

Phó Chủ nhiệm 1993 - 1995

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.