Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022
English
a A

Điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (16/09/2022-16:53:00 PM) Quyết định số 1573/QĐ-BKHĐT ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 (22/02/2022-08:00:00 AM) Kế hoạch số 1073/KH-BKHĐT ngày 22/02/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (20/08/2021-10:24:00 AM) Kế hoạch số 59/KH-BCSĐ-TTr ngày 20/08/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (28/06/2021-09:12:00 AM) Quyết định số 800/QĐ-BKHĐT ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (03/06/2021-10:30:00 AM) Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban chấp hành Trung ương.
Trang Tiếp > Cuối >>

 

 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.