Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 23/12/2017-09:43:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông
Quyết định số 1898/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng và lĩnh vực truyền thông trong ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện về lĩnh vực thi đua, khen thưởng, truyền thông trong ngành Kế hoạch và Đầu tư.

2. Trình Bộ trưởng phê duyệt chương trình, dự án, kế hoạch truyền thông; chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng đối với từng thời kỳ và từng lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ.

3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ; Thường trực Hội đồng Sáng kiến Bộ; Thường trực phong trào thi đua ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới.

4. Tổ chức, hướng dẫn sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Chỉ đạo, đôn đốc hoạt động của các khối thi đua trong ngành Kế hoạch và Đầu tư; giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn là thành viên của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp.

5. Thẩm định hồ sơ, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân trong và ngoài Ngành; tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng Sáng kiến xét công nhận sáng kiến cho các cá nhân thuộc Bộ; thực hiện công tác hiệp y khen thưởng; xác nhận báo cáo thành tích khen thưởng của tập thể, cá nhân trong Ngành.

6. Tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng của Bộ; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng của Bộ.

7. Tổ chức, phối hợp tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định.

8. Chủ trì xây dựng kế hoạch dự toán, đề xuất việc quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức in ấn, quản lý cấp phát, thu, đổi hiện vật khen thưởng.

9. Tham mưu giúp Bộ trưởng ban hành Quy chế truyền thông nội bộ, kế hoạch thông tin, truyền thông về các lĩnh vực hoạt động của Bộ.

10. Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong Bộ cung cấp thông tin có tính chất truyền thông ra công chúng; tổng hợp và cung cấp thông tin cho Người phát ngôn của Bộ; tổng hợp thông tin từ báo chí, dư luận và các nguồn thông tin khác liên quan đến hoạt động của Ngành; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các biện pháp xử lý sự cố truyền thông.

11. Theo dõi công tác truyền thông của các đơn vị thuộc Bộ; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức họp báo định kỳ, họp báo đột xuất; tổng hợp theo dõi các đơn vị thuộc Bộ tổ chức họp báo.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế về truyền thông; phối hợp quản lý, lưu trữ hình ảnh của Bộ; tổ chức xuất bản các ấn phẩm truyền thông của Bộ theo phân công.

13. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng và truyền thông trong Ngành.

14. Quản lý công chức, tài sản được giao và thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

15. Tổ chức đánh giá, kiểm tra, tham gia phối hợp kiểm tra; giải quyết các khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; kiến nghị xử lý các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng và truyền thông

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng; Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1898.QD.BKHDT.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 10338
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.