Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 05/05/2018-08:57:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Quyết định số 573/QĐ-BKHĐT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh là đơn vị thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, thực hiện chức năng hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước.

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ phù hợp với quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện dịch vụ hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý, vận hành và đầu tư duy trì, nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã từ nguồn thu sự nghiệp, nguồn thu phí được để lại, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

3. Cung cấp dịch vụ thông tin về doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Phát hành ấn phẩm thông tin đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

4. Đào tạo, tập huấn pháp luật về đăng ký kinh doanh và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã cho các cơ quan đăng ký kinh doanh, tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên phạm vi cả nước.

5. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh

- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh là công chức do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm phù hợp với pháp luật hiện hành trình Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh phê duyệt.

- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh.

- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với viên chức, lao động hợp đồng theo yêu cầu công việc của Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh sau khi được Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh phê duyệt.

b) Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh

- Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh do Cụctrưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh gồm có:

a) Phòng Hành chính quản trị;

b) Phòng Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp;

c) Phòng Quản trị Hệ thống và Phát triển ứng dụng;

d) Phòng Đào tạo, Tư vấn và Dịch vụ thông tin.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
573.Trung_tam_Ho_tro_NVDKKD.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 11936
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.