Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022
English
a A
Ngày 29/03/2017-17:00:00 PM
Đánh giá tác động của chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đến thu hút đầu tư và thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn vừa qua, định hướng và giải pháp trong giai đoạn tới.
Chủ nhiệm Đề tài: Ths. Nguyễn Thế Nghiệp

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Vụ Tài chính tiền tệ

- Nội dung nghiên cứu chủ yếu:

+ Những vấn đề lý luận về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và tác động của ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu hút đầu tư và thu ngân sách nhà nước;

+ Đánh giá tác động của chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đến thu hút đầu tư và thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua;

+ Quan điểm và định hướng;

+ Một số khuyến nghị và đề xuất chính sách.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng(29/3/2017-29/3/2018)


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2579
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.