Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 09/02/2018-14:50:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang

Nội dung kiến nghị 1:

Cử tri đề nghị sớm bố trí vốn từ ngân sách trung ương để triển khai 02 dự án (1) Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kiên Giang; (2) Dự án cấp điện lưới quốc gia cho các xã đảo Nam Du, An Sơn thuộc tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 8/11/2013, tổng vốn đầu tư là 1,195 tỷ đồng. Bởi vì, đây là các dự án quan trọng, nó ảnh hưởng tích cực đến đời sống nhân dân khu vực nông thôn, hải đảo, góp phần thúc đảy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Trả lời:

- Đối với việc cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2020: Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1594/TTg-CN ngày 18/10/2017 về việc điều chỉnh chủ đầu tư Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2020” (từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sang Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang). Trước khi chuyển chủ đầu tư, do nguồn vốn NSTW bố trí cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hạn chế nên Dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bộ Công Thương đã có Văn bản số 339/BCT-ĐL ngày 15/01/2018 hướng dẫn UBND tỉnh Kiên Giang và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc chuyển giao chủ đầu tư Dự án. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đang xem xét phê duyệt Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo nên sẽ căn cứ cơ chế huy động vốn đầu tư của Chương trình để huy động nguồn vốn cho Dự án.

- Đối với việc cấp điện lưới quốc gia cho các xã đảo Nam Du, An Sơn thuộc tỉnh Kiên Giang: Dự án “Cấp điện lưới quốc gia cho các xã đảo tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2015-2020” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tổng Công ty Điện lực miền Nam) làm chủ đầu tư. Do nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hạn chế nên Dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Hiện nay, Dự án được EVN giãn tiến độ và thời gian thực hiện sau năm 2020 do không cân đối đủ vốn theo tiến độ được duyệt./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 686
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.