Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 12/03/2018-14:51:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp

Nội dung kiến nghị :

Cử tri cho rằng Nhà nước có chính sách phát triển kinh tế hợp tác đã lâu nhưng chưa phát huy hiệu quả thiết thực, số lượng hợp tác xã thành lập quá nhiều nhưng quy mô manh mún, nhỏ lẻ và có rất ít hợp tác xã hoạt động hiệu quả, từ đó làm mất niềm tin của người dân đối với kinh tế hợp tác. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu điều kiện của từng vùng cụ thể, qua đó tập trung hỗ trợ thành lập những hợp tác xã đủ mạnh từ nguồn vốn, cơ sở vật chất, trình độ đội ngũ quản lý, từ đó hình thành các vùng sản xuất lớn, ứng dụng khoa học công nghệ và các tiêu chuẩn sản xuất hiện đại, xây dựng thương hiệu, gắn với thị trường tiêu thụ để mang lại hiệu quả thiết thực.

Trả lời:

Trong thời gian qua, căn cứ vào tình hình thực tiễn các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long (trong đó có tỉnh Đồng Tháp), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 phê duyệt đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đề án này. Sau khi đề án hoàn thành, sẽ tiến hành tổng kết và rút kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng tại các vùng khác trong cả nước./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 877
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.