Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 03/07/2018-16:18:00 PM
Sửa đổi Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) - Thực hiện Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2010 ban hành theo Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Dự thảo đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Theo Dự thảo, hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành theo Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 19/2010/TT-BKH ngày 19/8/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (gọi tắt là VCPA 2010) trong những năm qua đã phát huy tốt vai trò trong thu thập, biên soạn và công bố số liệu về sản phẩm. Tuy nhiên, đến nay Hệ thống ngành sản phẩm cần được sửa đổi, ban hành mới vì một số lý do sau: Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam căn cứ Luật thống kê 2015 đã thay thế Hệ thống ngành kinh tế 2007. Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam được phát triển dựa trên hệ thống ngành kinh tế nên cũng phải thay đổi.

Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và sự thay đổi về cơ cấu kinh tế dẫn đến ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm mới, các sản phẩm phát triển đa dạng hơn hoặc đã thay đổi về tính chất. Nhiều sản phẩm mới xuất hiện và phát triển mạnh mẽ như các sản phẩm công nghiệp, công nghệ thông tin, linh kiện điện tử... cũng như nhiều dịch vụ ra đời để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

VCPA2010 được xây dựng trên cơ sở thống nhất phân loại sản phẩm theo hoạt động của thống kê Châu Âu (CPA 2008); Phân loại sản phẩm trung tâm của thống kê Liên Hiệp Quốc (CPC 2.0); Danh mục xuất nhập khẩu hàng hóa (HS 2007). Đến nay, Danh mục xuất nhập khẩu hàng hóa đã được cập nhật (HS 2012), do vậy Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam cần được sửa đổi theo.

Theo Dự thảo, việc sửa đổi Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam nhằm phản ánh được sự thay đổi về các ngành sản phẩm trong nền kinh tế Việt Nam và nâng cao tính tương thích của Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam giữa các phiên bản và với các phân loại thống kê khác và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình sử dụng. Hệ thống ngành sản phẩm được sửa đổi tuân theo các nguyên tắc: Bảo đảm phản ánh đầy đủ với ngôn ngữ dễ hiểu các sản phẩm vật chất và dịch vụ trong nền kinh tế Việt Nam; Bảo đảm sự liên tục và tính so sánh của hệ thống sản phẩm từ phiên bản cũ sang phiên bản mới; Bảo đảm thích hợp với điều kiện cụ thể của nền kinh tế Việt Nam trong việc thu thập số liệu theo từng ngành trong Hệ thống ngành sản phẩm.

Nội dung Dự thảo gồm 2 phần: phần I: Danh mục các cấp sản phẩm Việt Nam và phần II: Nội dung của từng cấp sản phẩm Việt Nam. Hệ thống sản phẩm được chia thành 7 cấp: Năm cấp đầu (cấp 1 đến cấp 5) về cơ bản giống Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; cấp 6 - nhóm sản phẩm và cấp 7 - sản phẩm. Dự thảo Hệ thống sản phẩm được xây dựng trong mối tương quan chặt chẽ với Phân loại chuẩn quốc tế về sản phẩm (CPC Ver.2); Phân loại sản phẩm theo hoạt động của Thống kê Châu Âu (CPA 2008) và Hệ thống hài hòa về hàng hóa xuất nhập khẩu (HS 2012). Đồng thời, cũng được chú ý xem xét về mặt ngôn ngữ tiếng Việt để vừa kế thừa VCPA 2010 và thực tế sử dụng vừa bảo đảm dễ hiểu, đủ và đúng nội dung cần phản ánh so với chuẩn quốc tế. Về cơ bản, nội dung của Dự thảo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam vẫn kế thừa VCPA 2010. Tuy nhiên, Dự thảo này được phát triển phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế nước ta trong điều kiện hiện nay và phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2836
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.