Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 20/09/2018-16:00:00 PM
Đại hội đại biểu Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
(MPI) - Ngày 20/9/2018, tại Hà Nội, Hội Thống kê Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2023). Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu tham dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: MPI

Hội Thống kê Việt Nam (VSA) được thành lập năm 2006. Đến nay, VSA có 22 Chi hội và 371 hội viên. Sự ra đời của VSA là phù hợp với tình hình trong nước về mở rộng xã hội hóa các hoạt động nghề nghiệp và xu hướng chung của thế giới về tăng cường hoạt động thống kê thông qua các Hội Thống kê.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội nhiệm kỳ III đã hoàn thành toàn bộ công việc theo chương trình và quyết nghị. Đại hội thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ II (2012-2017) và chương trình hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội Thống kê Việt Nam; Báo cáo Đề nghị giữ nguyên điều lệ Hội Thống kê Việt Nam; Báo cáo Thu chi tài chính của Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ II; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ II.

Những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội xác định đó là tiếp tục hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, hoàn thiện tổ chức các phòng, ban, trung tâm và các quy chế hoạt động của Hội. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, tạo nguồn kinh phí, phát triển hội viên và các chi hội thống kê ở cơ sở. Về công tác chuyên môn nghiệp vụ tập trung chủ động và tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật thống kê, phương pháp luận thống kê và nâng cao chất lượng số liệu nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển Ngành Thống kê. Tăng cường hơn nữa hoạt động tư vấn, phản biện những vấn đề chuyên môn nghiệp vụ thống kê với Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành liên quan. Mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ điều tra, phân tích thống kê và dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các đối tượng có nhu cầu trong xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xuất bản các ấn phẩm thống kê, mở rộng quan hệ hợp tác với các bộ ngành và các hội nghề nghiệp, hướng tới phát triển quan hệ hợp tác quốc tế.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: MPI

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành, 3 đồng chí trong Ban Kiểm tra Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ III và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên giữ vững sự đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống yêu ngành, yêu nghề. Đồng thời, ý thức đầy đủ về nhiệm vụ và quyền hạn của hội viên, cũng như trách nhiệm của công dân, thực hiện tốt Điều lệ Hội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 4275
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.