Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 30/09/2018-13:50:00 PM
Kế hoạch hành động thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
(MPI) - Nhằm tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1203/QĐ-TTg về kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Ảnh: MPI

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP. Đồng thời, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Quyết định ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia theo quy định tại Khoản 5 Điều 11 và tiêu chuẩn bò sữa, bò thịt cao sản được nhập ngoại theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 57/2018/NĐ-CP; Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng văn bản hướng dẫn việc chuyên môn “Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và quản lý một trang thông tin điện tử Chợ nông sản quốc gia” theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 Nghị định 57/2018/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hội đồng nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chủ trì xây dựng các Nghị quyết về: Rà soát, ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương, trong đó quy định chính sách tín dụng tại địa phương quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; Quy định về vốn cấp bù lãi suất hỗ trợ cho các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp quy định tại Điều 14 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; Cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thẩm quyền và các quy định của pháp luật quy định tại Điều 7 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị quyết về: Quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh làm cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp theo chính sách đặc thù của địa phương (5 sản phẩm).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (02 năm/lần). Hội đồng nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, hằng năm, tổ chức Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 9473
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.