Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 01/10/2018-11:47:00 AM
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Xem tin ảnh)
(MPI) – Nhằm chuẩn bị nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, ngày 01/10/2018, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Đổi mới, Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tổ chức cuộc họp xây dựng Dự thảo Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Chánh Văn phòng Đổi mới, Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã Nguyễn Văn Đoàn chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX kiểu mới dưới nhiều hình thức, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn đã đáp ứng một phần nhu cầu của những người lao động, hộ sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nghị quyết đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu về thống nhất nhận thức các quan điểm phát triển kinh tế tập thể; Xác lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận tiện cho kinh tế tập thể phát triển; Sửa đổi, bổ sung, cơ chế chính sách; Nâng cao vai trò quản lý nhà nước và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Liên minh HTX Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đối với phát triển kinh tế tập thể.

Trình bày về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) 6 tháng đầu năm 2018, đại diện Văn phòng Đổi mới, Cục Phát triển HTX, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 30/6/2018, cả nước có 20.930 HTX (tăng gần 2% so với năm 2017), 57 liên hiệp HTX, trong đó có 12.596 HTX nông nghiệp, 900 HTX giao thông vận tải, 4000 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại, 836 HTX xây dựng, 1.181 quỹ Tín dụng nhân dân và 1.417 HTX lĩnh vực khác.

Doanh thu bình quân 6 tháng đầu năm một HTX ước đạt trên 3,5 tỷ đồng/HTX (tăng khoảng 1,5% so với năm 2017) và thu nhập bình quân của người lao động trong HTX khoảng 3 triệu đồng/người (tăng khoảng 20% so với năm 2017). Nhiều mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới và khẳng định mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi liên kết là một xu hướng tất yếu, nhất là trong điều kiện hội nhập như hiện nay. Các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngày càng nhiều. Tác động của các HTX tới kinh tế hộ thành viên ngày càng rõ nét trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của kinh tế hộ.

Để phong trào HTX tiếp tục phát triển, trong 6 tháng cuối năm 2018, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012. Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về HTX. Tập trung xây dựng một số mô hình HTX, liên hiệp HTX thí điểm hoạt động hiệu quả, thu hút được số đông người dân tham gia theo cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có quy mô lớn, có sức lan tỏa tại các vùng, miền trên địa bàn cả nước. Đẩy mạnh triển khai Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Bên cạnh đó, tập trung ưu tiên các nguồn lực hỗ trợ HTX để đầu tư cho bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời xây dựng thương hiệu, khuyến khích ứng dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc gia, quốc tế. Khuyến khích các HTX sản xuất vật chất, tăng cường các nhân tố nội sinh của HTX, liên hiệp HTX để phát triển bền vững…

Đại diện Văn phòng Đổi mới, Cục HTX trình bày dự thảo Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Dự thảo tập trung đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX. Từ đó, xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế hợp tác, HTX giai đoạn tới…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý đối với các nội dung của Dự thảo. Các đại biểu thống nhất cho rằng, Dự thảo cần chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 42782
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.