Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 18/08/2017-09:11:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai

Nội dung kiến nghị 1:

Đề nghị Chính phủ có hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 để tạo hành lang pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó có quy định việc chuyển đổi hợp tác xã sang mô hình tổ chức khác theo Điều 62 vì Luật có hiệu lực thi hành từ 01/7/2013 nhưng cho đến nay việc triển khai vẫn còn nhiều bất cập do chưa có đầy đủ văn bản hướng dẫn thực hiện gây khó khăn cho các Hợp tác xã trong thực hiện và chuyển đổi (hiện nay mới có Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn đăng ký hợp tác xã, chế độ báo cáo tài chính và thông tư hướng dẫn về hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã).

Trả lời :

Điều 62Luật Hợp tác xã quy định:

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không trái với quy định của Luật này thì tiếp tục hoạt động và không phải đăng ký lại.

2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không phù hợp với quy định của Luật này thì phải đăng ký lại hoặc chuyển sang loại hình tổ chức khác trong thời hạn 36 tháng, kể từ khi Luật này có hiệu lực thi hành.

Như vậy, đối với các HTX đã tiến hành rà soát, chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 thì sẽ hoạt động theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký HTX và báo cáo tình hình hoạt động của HTX; Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với HTX; Thông tư số 15/VBHN-NHNN ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tín dụng nội bộ HTX, ...).

Đối với các HTX không đủ điều kiện chuyển đổi theo Luật HTX 2012 thì sẽ (1) tiến hành giải thể theo quy định của pháp luật; hoặc (2) chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch vàĐầu tưđã có văn bản số 2833/BKHĐT-HTX ngày 04/4/2017 gửi các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai kế hoạch sơ kết Luật Hợp tác xã năm 2012. Bộ Kế hoạch vàĐầu tư đã nhận được báo cáo của một số địa phương về những khó khăn, vướng mắc trong việc hợp tác xã chuyển sang hình thức pháp lý khác. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và đầu tư đang tổng hợp và đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tại hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong tháng 9 năm 2017./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 475
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.