Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 18/08/2017-09:13:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang

Nội dung kiến nghị 1:

Cử tri đề nghị Chính phủ điều chỉnh nâng hạn mức chỉ định thầu, tại Khoản 1, Điều 54, Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014, như sau: “Không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 5 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công”. Do địa phương có địa bàn là vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, công trình có giá trị nhỏ từ 1-3 tỷ đồng, khi tổ chức đấu thầu phải mất nhiều thời gian vì không có nhà thầu nào tham dự, phải tổ chức đấu thầu lại nhiều lần và khi đấu thầu được thì giá gói thầu lại tăng do phải điều chỉnh trượt giá theo thời gian.

Trả lời:

Trước đây, theo quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn là 3 tỷ đồng, đối với gói thầu xây lắp là 5 tỷ đồng. Việc quy định hạn mức chỉ định thầu như nói trên dẫn đến trường hợp nhiều chủ đầu tư cố tình chia nhỏ gói thầu để lợi dụng áp dụng hình thức chỉ định thầu. Điều này dẫn đến không bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu.

Theo thống kê của Cục Quản lý đấu thầu (thông qua báo cáo công tác đấu thầu của các bộ, ngành, địa phương) thì trước khi Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành, tỷ lệ gói thầu áp dụng chỉ định thầu là rất cao (năm 2013: có 73,25% số gói thầu áp dụng chỉ định thầu với tổng giá trị khoảng 38,44%). Tuy nhiên, kể từ khi Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 15/8/2014) thì số lượng gói thầu áp dụng chỉ định thầu và giá trị chỉ định thầu đã có xu hướng giảm (năm 2014: có 73,36% số gói thầu áp dụng chỉ định thầu với tổng giá trị khoảng 24,36%; năm 2015: có 68,51% số gói thầu áp dụng chỉ định thầu với tổng giá trị khoảng 21,98%; năm 2016: có 69,24% số gói thầu áp dụng chỉ định thầu với tổng giá trị 13,61%). Như vậy, so với năm trước khi Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành, tỷ lệ giá trị chỉ định thầu trong năm 2016 đã tương đối lớn.

Việc nâng cao hạn mức chỉ định thầu sẽ kéo theo tình trạng “xin - cho” làm giảm tính cạnh tranh, minh bạch trong chi tiêu, sử dụng nguồn vốn nhà nước. Bên cạnh đó, việc áp dụng hình thức kém cạnh tranh là “chỉ định thầu” sẽ tạo tâm lý cho một bộ phận nhà thầu ỷ lại vào chủ đầu tư, làm giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp; làm méo mó thị trường.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, hạn mức chỉ định thầu là 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và 1 tỷ đồng đối với gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa. Việc hạn chế áp dụng hình thức chỉ định thầu là phù hợp với xu hướng và thông lệ quốc tế; góp phần nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch trong việc mua sắm, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Song song với việc hạn chế áp dụng hình thức chỉ định thầu, trong thời qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn dưới dạng “Mẫu” như: Mẫu hồ sơ mời thầu, Mẫu lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc Mẫu hóa các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu, chú trọng hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu sẽ giúp cho việc áp dụng quy định của pháp luật về đấu thầu được đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia vào quá trình đấu thầu, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu và đưa Luật thực sự đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, quy định về thời gian trong đấu thầu tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cũng được xây dựng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu, cải cách thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, kế thừa các quy định đã được áp dụng ổn định tại Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của các nhà tài trợ (ADB, WB, JICA). Căn cứ quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đã có những quy định về thời gian đấu thầu phù hợp.

Như vậy, với các quy định cụ thể và phù hợp với thông lệ quốc tế về thời gian trong đấu thầu, hạn mức chỉ định thầu, tính sẵn sàng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các Mẫu tài liệu đấu thầu, việc một số đơn vị đề nghị sửa hạn mức chỉ định thầu, tăng số lượng các gói thầu áp dụng chỉ định thầu với lý do giảm thời gian trong đấu thầu là chưa thỏa đáng. Bên cạnh đó, cần xem xét lại việc phân chia gói thầu, nghiên cứu thị trường, đưa ra các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu để tránh tình trạng đấu thầu nhưng không có nhà thầu tham dự. Ngoài ra, đối với các gói thầu có giá trị từ 1-3 tỷ đồng thì các địa phương còn có thể xem xét, áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy định của Luật đấu thầu với thủ tục đơn giản, đòi hỏi ít thời gian hơn so với đấu thầu rộng rãi.

Nội dung kiến nghị 2 :

Đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các Bộ ngành chức năng sớm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: Đường giao thông, kho bãi và trụ sở làm việc tại Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành, đóng trên địa bàn xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, đến nay cửa khẩu này hoạt động hơn 05 năm, nhưng cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh làm ảnh hưởng đến giao thương giữa 02 nước Việt Nam - Campuchia và chậm phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trả lời:

Theo Quyết định số 158/1998/QĐ-TTg ngày 03/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ, khu vực cửa khẩu quốc gia Giang Thành, huyện Giang Thành không thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, nên không thuộc đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 512
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.