Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 18/08/2017-09:51:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên

Nội dung kiến nghị:

Hiện nay, các chương trình, chính sách hỗ trợ cho đồng bào miền núi, vùng đặc biệt khó khăn được quy định tại nhiều văn bản khác nhau, hiệu quả đầu tư chưa cao. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét ban hành thống nhất một Chương trình sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào vùng cao, vùng xa, biên giới.

Trả lời:

Hiện nay, các chương trình, chính sách hỗ trợ cho đồng bào miền núi, vùng đặc biệt khó khăn được quy định tại nhiều văn bản khác nhau, đối tượng thực hiện khác nhau nhằm đạt đến những mục tiêu cụ thể quy định tại những văn bản đó. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là mục tiêu có tính chất tổng hợp, có nhiều nội dung trong đó có mục tiêu sắp xếp, ổn định dân cư. Do vậy, khó có thể điều chỉnh trong một văn bản quy phạm.

Hiện nay, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, Chương trình Giảm nghèo bền vững là những Chương trình có tính chất tổng hợp đang triển khai thực hiện tại các địa phương, trong đó có đối tượng là đồng bào vùng cao, vùng xa, biên giới. Đề nghị các địa phương sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư, lồng ghép nguồn vốn 2 Chương trình mục tiêu quốc gia trên và nguồn vốn Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng để thực hiện công tác sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 557
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.