Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 18/08/2017-09:53:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình

Nội dung kiến nghị thứ 1:

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành xem xét, rà soát ban hành bổ sung các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 193/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn thiếu như:

+ Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho các HTX (đào tạo dài hạn hệ chính quy từ Trung cấp trở lên);

+ Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách bảo lãnh tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX;

+ Thông tư hướng dẫn chính sách giải ngân nguồn vốn ngân sách hỗ trợ các HTX đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Trả lời:

Về Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho các HTX, hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong hội nghị sơ kết 5 năm Luật Hợp xã năm 2012.

Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách bảo lãnh tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Bộ Tài chính để có thêm thông tin.

Về chính sách giải ngân nguồn vốn ngân sách hỗ trợ các HTX đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng được quy định tại Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Nội dung kiến nghị thứ 2:

Đề nghị Chính phủ quan tâm cấp đủ nguồn vốn cho Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Sông Đà. Tiếp tục đầu tư các dự án hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, hỗ trợ vốn, cây, con giống và phát triển ngành nghề du lịch cho nhân dân vùng hồ sông Đà, tạo điều kiện cho bà con nhân dân trong vùng phát triển bền vững.

Trả lời:

Theo Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ tổng mức đầu tư của Đề án là 2.480,543 tỷ đồng.

Tại văn bản số 195/UBND-CNXD ngày 28/02/2017 về việc rà soát phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Hòa Bình đề nghị bố trí cho Đề án là 482 tỷ đồng. Trên cơ sở đề xuất của tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017.

Như vậy, nguồn vốn NSTW hỗ trợ các Chương trình mục tiêu đã thông báo cho tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát tổng hợp giao cho Đề án theo phương án đăng ký của tỉnh; phần còn thiếu của Đề án đề nghị tỉnh Hòa Bình rà soát bố trí từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khi có điều kiện về nguồn vốn./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 493
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.