Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 18/08/2017-09:55:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn

Nội dung kiến nghị 1:

Cử tri đề nghị xem xét sửa đổi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (viết tắt là PPP) trong đó quy định phân cấp cho cấp huyện được tổ chức thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án đối với dự án nhóm C (theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 15/2015/NĐ-CP, Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền thực hiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án nhóm B và nhóm C); điều chỉnh điểm đ, khoản 1, Điều 15 của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về điều kiện lựa chọn dự án hợp tác công tư (PPP) có tổng vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên, nhưng trừ một số dự án PPP thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng thương mại, kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thì không quy định về tổng vốn đầu tư. Bởi các địa phương KT-XH khó khăn, đa số các dự án thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng thương mại (xây dựng chợ nông thôn), kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn (chủ yếu cầu nông thôn, cầu liên huyện) đều có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng nên không thể thực hiện theo hình thức PPP.

Trả lời:

a) Về đề nghị xem xét sửa đổi Điều 8 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP theo hướng phân cấp cho UBND cấp huyện được tổ chức thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án đối với dự án nhóm C.

Theo quy định tại Điều 8, Điều 17 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 (Khoản 2 và 3 Điều 2), đối với dự án PPP nhóm C, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt đề xuất dự án; đơn vị thẩm định là đơn vị được thành lập hoặc giao nhiệm vụ làm đầu mối quản lý hoạt động về PPP theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP.

Nội dung thẩm định dự án PPP có nhiều điểm khác biệt với dự án đầu tư công thông thường, đòi hỏi năng lực chuyên môn sâu và các kiến thức đặc thù về đầu tư PPP. Hiện nay, một số địa phương đã thành lập hoặc giao đơn vị đầu mối chuyên trách về PPP (Phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc tổ công tác liên ngành gồm đại diện các Sở thuộc địa phương), tuy nhiên các đơn vị nêu trên cũng phản ánh về việc nhân sự tại các đơn vị đầu mối này còn yếu và thiếu về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án PPP. Vì vậy, việc giao UBND cấp huyện thẩm định đề xuất dự án PPP có thể dẫn tới khó khăn trong việc triển khai do nhân sự chưa đủ đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

b) Về đề nghị sửa đổi điểm đ, Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP (hiện đang quy định điều kiện lựa chọn dự án PPP là dự án có tổng vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên) do tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, các dự án thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đều có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP; trong đó Điều 15 của Nghị định 15/2015/NĐ-CP đang được đề xuất sửa đổi theo hướng bỏ hạn mức được áp dụng đầu tư theo hình thức PPP (20 tỷ đồng) nhằm tạo điều kiện thực hiện dự án PPP quy mô nhỏ.

Nội dung kiến nghị 2:
Tại Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế, xã hội tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2010, trong đó quy định mức kinh phí Nhà nước cấp cho mỗi xã biên giới để bảo vệ cột mốc, an ninh biên giới, xây dựng cơ sở hạ tầng và bảo vệ biên giới; tuy nhiên chiều dài đường biên giới mỗi xã có sự khác nhau, đề nghị quy định mức cấp kinh phí hợp lý hơn dựa trên đặc điểm, chiều dài đường biên giới của từng xã.
Trả lời:
Việc thực hiện Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2010, đến nay đã hết hiệu lực. Tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước
giai đoạn 2016 - 2020, tiêu chí phân bổ vốn cân đối ngân sách địa phương đã tính các tiêu chí bổ sung: các xã biên giới đất liền, gồm: các xã biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Đối với nội dung đảm bảo chi để bảo vệ cột mốc, an ninh biên giới... thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên, do vậy đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng để có thêm thông tin trả lời kiến nghị cử tri./

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 562
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.