Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 14/09/2017-09:53:00 AM
Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Định

Nội dung kiến nghị:

Cử tri kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương được thanh toán một số công trình đã hoàn thành trong năm 2015 từ nguồn vốn 30a, vốn trái phiếu Chính phủ; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát và kém chất lượng như hiện nay.

Trả lời:

Về việc thanh toán một số công trình đã hoàn thành trong năm 2015 từ nguồn vốn 30a, vốn trái phiếu Chính phủ: Về nguyên tắc công trình đề nghị thanh toán vốn đầu tư phải đúng đối tượng đầu tư của Chương trình 30a và trái phiếu Chính phủ và đã được giao kế hoạch vốn đầu tư tại các quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép kéo dài sang kế hoạch năm 2017 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư năm 2015, tại văn bản số 5415/VPCP-KTTH ngày 25/5/2017 của Văn phòng Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến “Không kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017 số vốn đầu tư từ năm 2015 trở về trước chưa giải ngân theo quy định (trừ trường hợp đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ). Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao rà soát số vốn chưa giải ngân hết nêu trên để thu hồi về ngân sách trung ương theo đúng quy định”./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 478
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.