Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022
English
a A
Ngày 14/09/2017-10:04:00 AM
Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Nam Định

Nội dung kiến nghị 1:

Cử tri đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Luật Đầu tư ngày 26/11/2014, Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014 để đảm bảo sự thống nhất trong công tác triển khai thực hiện. Vì theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường thì Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đầu tư thì trong thành phần hồ sơ xin chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh không có nội dung này.

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp vướng mắc liên quan đến việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại công văn số 6178/BKHĐT-PC ngày 31/7/2017 và 6167/BKHĐT-TH ngày 31/7/2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh và pháp luật về đầu tư công.

Trên cơ sở đó, tại Mục 9 của Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/8/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật ngày 22/8/2017, Chính phủ đã quyết nghị giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giải thích quy định của Luật Bảo vệ môi trường về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để tháo gỡ vướng mắc khi quyết định chủ trương đầu tư công các dự án nhóm A có cấu phần xây dựng theo hướng cho phép áp dụng quy định về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; đối với dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư cũng thực hiện theo tinh thần này.

Nội dung kiến nghị 2:

Đề nghị Trung ương xem xét chi tiền thưởng 1 tỷ đồng cho các xã, thị trấn, 10 tỷ đồng cho các huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 391/TB-VPCP ngày 30/11/2015 của Văn phòng chính phủ về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh.

Trả lời:

Theo Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, tỉnh Nam Định được phân bổ 49 tỷ đồng, trong đó đã giao đợt 1 là 34 tỷ đồng. Căn cứ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận số nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới của địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát và thông báo số vốn đợt 2 còn lại cho tỉnh./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 575
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.