Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 18/08/2017-15:25:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La

Nội dung kiến nghị thứ :

Đề nghị xem xét, cân đối, bố trí nguồn dự phòng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017- 2020 cho dự án làm cơ sở triển khai thực hiện (UBND tỉnh đã có văn bản số 644/UBND-TH ngày 06/3/2017 và 944/UBND-TH ngày 31/3/2017 báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương). Tuyến đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với tỉnh lộ 106 (huyện Mường La), tỉnh Sơn La có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh, mở ra hành lang phát triển kinh tế-xã hội, phá thế độc đạo từ Hà Nội đến trung tâm thành phố và các huyện Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, tạo thành một tuyến liên thông từ tỉnh Hoà Bình lên tới thuỷ điện Sơn La, nối thông sang tỉnh Yên Bái, đây cũng là tuyến đường đi dọc Sông Đà, qua 06 xã vùng lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình đời sống của nhân dân các dân tộc còn rất khó khăn, chưa có đường đến trung tâm xã).

Trả lời:

Tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, đã quy định thứ tự ưu tiên phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ. Hiện nay, các dự án nêu trên của tỉnh chưa thuộc danh mục được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020. Đối với nhu cầu cân đối, bố trí nguồn từ dự phòng vốn TPCP 2017 - 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ xem xét báo cáo các cấp có thẩm quyền khi có chủ trương về nguồn dự phòng vốn trái phiếu Chính phủ.

Nội dung kiến nghị thứ 2:

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí đủ vốn theo Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thuỷ điện Hoà Bình tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2017” đã được duyệt để tỉnh Sơn La hoàn thành Đề án trong năm 2017. Theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 với tổng mức đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương là 1.396,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện Đề án từ năm 2011 đến hết năm 2017 phải hoàn thành. Đến nay, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn thành các điểm tái định cư để tổ chức đón dân; tổ chức di chuyển được 770/1017 hộ dân đến nơi ở mới, đạt 75,71%, số hộ còn lại 247/1017 hộ dự kiến di chuyển xong trong quý III/2017, đảm bảo đúng tiến độ chuyển dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tuy nhiên các dự án thành phần thuộc Đề án phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân đang được triển khai đầu tư chưa hoàn thiện do nguồn vốn trung ương giao chưa đủ theo đề án phê duyệt, ảnh hưởng lớn đến việc ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân (tổng vốn được giao đến tháng 5/2017 là 885/1.396,636 tỷ đồng, đạt 63,37%; số vốn còn lại chưa được giao là 511,636 tỷ đồng).

Trả lời:

Theo văn bản số 90/BC-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc báo cáo rà soát danh mục dự án bố trí vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đề xuất bố trí cho Đề án là 150 tỷ đồng. Như vậy, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu 2016 - 2020 đã thông báo cho tỉnh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 cho Đề án theo phương án đề xuất của tỉnh; phần vốn còn thiếu của Đề án đề nghị tỉnh Sơn La rà soát, bố trí từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. Trong quá trình điều hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khi có nguồn bổ sung.

Nội dung kiến nghị thứ 3:

Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi Điều 2, Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Lý do: Trong thực tế, các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện chủ yếu ở địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn cho nên việc huy động sự đóng góp của nhân dân rất khó khăn; mặt khác, tại khoản 1, Điều 1 của Nghị định quy định công trình kỹ thuật không phức tạp nhưng nội dung này chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể thế nào là công trình có kỹ thuật không phức tạp, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

Trả lời:

Các tiêu chí Dự án nhóm C quy mô nhỏ để áp dụng cơ chế đặc thù được xây dựng dựa trên Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội. Qua tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2017 đã ghi nhận những kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong áp dụng Nghị định số Nghị định số 161/2016/NĐ-CP. Trên cơ sở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, trong đó đối với các dự án đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được áp dụng quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định tại Điều 3 Nghị định số161/2016/NĐ-CP nếu đáp ứng 03 tiêu chí thay vì phải đáp ứng 06 tiêu chí như quy định tại Nghị định này.

Cụ thể: Tại mục 2, điểm b Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 30/8/2017 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đã quy định: “Đối với các dự án khởi công mới nhóm C quymô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được áp dụng quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định tại Điều 3 Nghị định số161/2016/NĐ-CPngày 02/12/2016 của Chính phủ nếu đáp ứng các tiêu chí sau: (i) Thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; (ii) Tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng và kỹ thuật không phức tạp và (iii) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác, có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân. Phần kinh phí đóng góp của nhân dân có thể bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung này khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số161/2016/NĐ-CPđã nêu tại khoản a mục 1 của Nghị quyết này.”

Như vậy, nội dung quy định này đã tháo gỡ một phần những vướng mắc khó khăn của địa phương trong áp dụng Nghị định số 161/2016/NĐ-CP.

Đối với đề xuất có hướng dẫn xác định “công trình có kỹ thuật không phức tạp”, tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận ý kiến của cử tri để tổng hợp báo cáo Chính phủ trong quá trình rà soát, sửa đổi Nghị định này./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 526
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.