Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 18/08/2017-15:37:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ, các ngành chức năng có cơ chế, chính sách hợp lý nhằm thu hút nguồn vốn còn nhàn rỗi trong nhân dân, hạn chế việc phải đi vay nước ngoài. (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước).

Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này với mục tiêu phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết thông qua nhiều giải pháp tổ chức, thực hiện cụ thể. Một trong những giải pháp được chú trọng trong Chương trình hành động của Chính phủ là hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, cơ chế chính sách về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý nợ công và huy động nguồn vốn đầu tư tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ đang rà soát, đánh giá các cơ chế chính sách hiện có và đề xuất xây dựng cơ chế mới để nhằm thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài vào từng ngành và lĩnh vực cụ thể nhằm huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, hạn chế việc phải đi vay nước ngoài.

Đối với lĩnh vực đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn chỉnh nội dung đề xuất sửa đổi một số cơ chế, chính sách liên quan đến thu hút đầu tư tư nhân, như: (i) đề xuất sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách hiện có (cụ thể: dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013…); đề xuất bổ sung chính sách mới (cụ thể: xây dựng, trình dự thảo Luật về quy hoạch, Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt…). Những chính sách này là khung định hướng để thực hiện được mục tiêu thu hút nguồn vốn còn nhàn rỗi trong nhân dân, hạn chế việc phải đi vay nước ngoài để hướng tới xây dựng một nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững theo đúng tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu trên./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 523
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.