Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 30/11/2018-08:19:00 AM
11.637 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 11 năm 2018
(MPI) – Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 11/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.637 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 118.420 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2017, tăng 6,5% về số doanh nghiệp và tăng 7,7% về số vốn đăng ký.

Biểu đồ: Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng giai đoạn 2014-2018.

Nguồn: MPI

Trong tháng 11/2018, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 1,1%, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 92.314 lao động, tăng 4,2%, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 3.404 doanh nghiệp, tăng 154,4% so với cùng kỳ năm 2017. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.952 doanh nghiệp, tăng 2,1%, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.401 doanh nghiệp, giảm 7,8%, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.554 doanh nghiệp, giảm 12,3% so với tháng 10/2018.

Trong 11 tháng năm 2018, cả nước có 121.248 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.234.372 tỷ đồng, tăng 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 9,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2017. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm nay là 1.107.105 lao động, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 3.432.598 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2017, bao gồm: 1.234.372 tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 2.198.226 tỷ đồng thông qua 39.065 lượt đăng ký tăng vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động.

Trong 11 tháng năm 2018, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 31.869 doanh nghiệp, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2017. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 25.977 doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Về tình hình doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, cả nước có 57.131 doanh nghiệp, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2017. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước là 14.861 doanh nghiệp, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân, Đồng bằng Sông Cửu Long đạt cao nhất là 11,5 tỷ đồng/doanh nghiệp, tiếp đến là Đông Nam Bộ đạt 11 tỷ đồng/doanh nghiệp, Đồng bằng Sông Hồng đạt 9,9 tỷ đồng/doanh nghiệp, khu vực Tây Nguyên có tỷ lệ thấp nhất, đạt 7,1 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, các ngành có tỷ trọng cao như: Kinh doanh bất động sản đạt 58,4 tỷ đồng/doanh nghiệp, sản xuất phân phối điện, nước, gas đạt 56,6 tỷ đồng/doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 18,5 tỷ đồng/doanh nghiệp; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 17,3 tỷ đồng/doanh nghiệp, khai khoáng đạt 15,2 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Tất cả các ngành nghề đều có sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, trong đó, nổi bật là: Kinh doanh bất động sản tăng 94,0%, khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo tăng 60,6%, thông tin và truyền thông tăng 42,4% và công nghiệp, chế biến, chế tạo tăng 32,5%...

Nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng có tỷ lệ tăng cao nhất (45,3%) về số lượng doanh nghiệp ngừng kinh doanh có thời hạn, đồng thời, tỷ lệ tăng số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký và doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của nhóm này cũng ở mức cao, (lần lượt là 61% và 43,7%), trong khi đó, tỷ lệ tăng về số lượng doanh nghiệp ngừng kinh doanh có thời hạn, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể ở nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng là ở mức thấp hơn (lần lượt là 63,1% và 37,3%)./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 9104
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.