Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 29/01/2019-16:07:00 PM
10.079 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 01 năm 2019

(MPI) – Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 01/2019, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.079 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 151.117 tỷ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp và tăng 53,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018, so với tháng 12/2018, giảm 0,5% về số doanh nghiệp và giảm 38% về số vốn đăng ký.

Trong tháng 01/2019, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 15 tỷ đồng, tăng 64,8%, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 107.914 lao động, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong tháng là 635.149 tỷ đồng (tăng 100,8% so với cùng kỳ năm 2018), bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 151.117 tỷ đồng (tăng 53,8%) và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 484.032 tỷ đồng (tăng 121,9%) với 3.998 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn (tăng 13,5%).

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 01/2019 là 8.465 doanh nghiệp, tăng 84,5%, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước là 1.802 doanh nghiệp, tăng 16%, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 10.804 doanh nghiệp, tăng 25,3%, so với cùng kỳ năm 2018. Số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng có thể sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.

Trong tháng 01/2019, có 4.767 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đây là tiêu chí mới được thống kê kể từ tháng 01/2019. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 12.278 doanh nghiệp, trong đó có 7.342 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu năm 2018 nhằm loại bỏ các doanh nghiệp đã thành lập trước đây nhưng trên thực tế không còn hoạt động. Trong số 12.278 doanh nghiệp chờ giải thể trên, có 7.342 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ rất lâu, được xếp vào tình trạng chờ giải thể sau khi Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện kế hoạch rà soát, làm sạch dữ liệu.

Trong tháng 01/2019, có 12 trong tổng số 17 ngành nghề kinh doanh chính giảm về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, trong đó tỷ lệ giảm mạnh nhất là ở các lĩnh vực: vận tải kho bãi (giảm 99%), khai khoáng (giảm 37,8%), dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 17,9%), nghệ thuật, vui chơi và giải trí (giảm 17,1%).

Số lượng doanh nghiệp quay lại hoạt động tăng ở tất cả các ngành nghề kinh doanh chính với tỷ lệ cao, trong đó, cao nhất là các lĩnh vực: sản xuất, phân phối điện, nước, gas (tăng 274,6%), tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (tăng 128,6%), khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (tăng 124,2%), giáo dục và đào tạo (tăng 105,6%)...

Về nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn từ 50 - 100 tỷ đồng và nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng có sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, lần lượt đạt: 155 doanh nghiệp (tăng 24%) và 164 doanh nghiệp (tăng 50,5%). Các nhóm quy mô vốn còn lại (từ 0 - 10 tỷ đồng, 10 - 20 tỷ đồng, 20 - 50 tỷ đồng) đều giảm về số lượng doanh nghiệp mới với tỷ lệ giảm từ 7% đến 8%.

Trong khi đó, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng ở tất cả các nhóm quy mô vốn, trong đó, tăng mạnh nhất là ở quy mô vốn từ 50 - 100 tỷ đồng với tỷ lệ là 73%...

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3952
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.