Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 11/02/2019-14:14:00 PM
Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý điều hành bằng những việc làm cụ thể ngay từ sau Tết
(MPI) – Ngày 03/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Nghị quyết, tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tích cực triển khai các Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất, thị trường ngoại hối ổn định, dự trữ ngoại hối tăng lên, thị trường chứng khoán hồi phục. Khoa học và công nghệ có bước phát triển, tạo nền tảng quan trọng trong phát triển công nghệ vũ trụ của Việt Nam trong tương lai. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định rõ vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt phương châm của năm 2019: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả"; triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Theo dõi sát tình hình, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể ngay từ sau Tết; phấn đấu hoàn thành thắng lợi vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Trong đó tập trung, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thường xuyên tổ chức giao ban, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kịp thời có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ chốt hằng tháng.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng danh mục dự án sử dụng dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ chủ trì thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục xử lý nhanh, nhất là việc giao vốn kịp thời, đúng quy định, bảo đảm sử dụng hiệu quả.

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 cho Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và chặt chẽ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Về tình hình triển khai giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 cho các dự án khởi công mới có Quyết định đầu tư thiếu nội dung dự kiến phân bổ nguồn vốn sử dụng theo tiến độ theo quy định Điều 12 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp với Kiểm toán Nhà nước báo cáo, giải trình cụ thể các nội dung đã được Kiểm toán Nhà nước kết luận đối với dự án Đường trung tâm Bãi Trường đoạn 3 và các đường nhánh thuộc Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; rà soát những dự án đặc thù có vướng mắc trong việc thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019.

Về đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2020, điều chỉnh Chương xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Chính phủ thống nhất nguyên tắc ưu tiên đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các dự án luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nhất là Hiệp định CPTPP. Đối với các Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 luật là: Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ và Luật an toàn thực phẩm đã được Chính phủ thông qua về nguyên tắc, đề nghị các Bộ chủ trì khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ để tổng hợp chung vào hồ sơ đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình năm 2019.

Về thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án vay ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Chính phủ thống nhất đồng ý với nguyên tắc thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và thứ tự ưu tiên các dự án như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 659/BKHĐT-KTĐN ngày 25/01/2019. Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án vay ODA, vay ưu đãi theo nguyên tắc trên nhằm tiếp tục lựa chọn, phê duyệt Đề xuất và chủ trương đầu tư dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định nhằm bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu nhà tài trợ. Đồng thời, rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định hiện hành không phù hợp trong quá trình sửa đổi Luật đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn đối với quy trình thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2728
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.