Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 18/03/2019-10:27:00 AM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung kiến nghị số 01 :

Đề nghị quan tâm bố trí vốn thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình theo Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 02/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên bố trí nguồn vốn trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020 cho tỉnh để triển khai các dự án quan trọng, cấp bách.

Trả lời:

Giai đoạn từ 2014 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm bố trí vốn góp phần thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình theo Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 02/6/2014.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hà Tĩnh được phân giao tại Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 và Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tập trung bố trí một số dự án thuộc Nam Hà Tĩnh như: Dự án Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng; Hệ thống hạ tầng khu kinh tế Vũng Áng; Đường cứu hộ công trình thủy lợi hồ chứa nước Rào Trổ và phát triển vùng Thượng - Tây, huyện Kỳ Anh; Dự án đường trục chính vào trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh; …

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh Hà Tĩnh rà soát, lựa chọn các dự án thực sự quan trọng, cấp bách đồng thời huy động nguồn vốn ngân sách địa phương, các nguồn vốn hợp pháp khác và áp dụng các hình thức đầu tư để triển khai thực hiện góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình theo Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 02/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung kiến nghị số 02 :

Đề nghị xem xét lại thủ tục trình thẩm định các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ (Điều 13), nên quy định rõ nguồn vốn các công trình thuộc thẩm quyền Bộ Kế hoạch - Đầu tư thẩm định, đồng thời phân thẩm quyền, trách nhiệm cho các địa phương (cấp tỉnh) thẩm định các dự án có tổng mức đầu tư thuộc nhóm B trở xuống.

Trả lời:

Việc thẩm định các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được quy định rõ tại các Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ và Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ. Đề nghị tỉnh căn cứ các quy định hiện hành để triển khai thực hiện./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 800
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.