Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 24/04/2019-15:31:00 PM
Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới
(MPI) - Ngày 24/4/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo nghiên cứu, đề xuất lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, tài nguyên và môi trường Đào Đình Tân phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thúy Quyên(MPI)

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Đình Tân cho rằng, Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững là căn cứ pháp lý để Việt Nam thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế, đóng góp có trách nhiệm vào nỗ lực chung của toàn cầu về phát triển bền vững. Một trong những nội dung quan trọng mà Kế hoạch đề ra đó là lồng ghép đầy đủ các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào nội dung của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Trong thời qua, quan điểm phát triển bền vững đã được thể hiện xuyên suốt và lồng ghép trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thành công thì việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững một cách cụ thể hơn vào Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới là rất quan trọng. Qua đó, tạo ra nguồn lực vào đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện giai đoạn cuối của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2019 cũng là năm quan trọng cho việc chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng Chiến lược, Kế hoạch. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Tổ Biên tập phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Tại Hội thảo, ông Bùi Tất Thắng, Chánh Văn phòng Tổ Biên tập Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày về định hướng trong việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 -2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo nghiên cứu, đề xuất lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 -2030.

Theo ông Bùi Tất Thắng, trong thời gian qua, kinh tế - xã hội của Việt Nam có nhiều cải thiện, các chỉ tiêu đưa ra hoàn thành đúng thời hạn. Các chỉ tiêu về mặt chất lượng có cải thiện nhưng chưa nhiều và cần chuyển sang mô hình mới hướng tới năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Trong giai đoạn 10 năm tới, phát triển bền vững vẫn tiếp tục là xu hướng bao trùm trên toàn thế giới, gắn với Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc. Đây là cam kết chung của toàn cầu và Việt Nam là thành viên tham gia ký kết. Vì vậy, ý tưởng phát triển chung của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững phù hợp với đường lối phát triển của Việt Nam. Đây cũng là định hướng có tính chất trụ cột để xác định các chính sách phát triển.

Thực hiện cam kết quốc tế, năm 2017, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Việc xây dựng Kế hoạch hành động được thực hiện dựa trên một quá trình rà soát các chiến lược, chính sách quan trọng, chủ yếu của quốc gia, ngành/lĩnh vực, có so sánh, đối chiếu với 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu. Kế hoạch hành động đã đưa ra 17 mục tiêu phát triển đến năm 2030 của Việt Nam với 115 mục tiêu cụ thể. Chính phủ Việt Nam cam kết tập trung mọi nguồn lực, huy động sự tham gia của tất cả các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cộng đồng và người dân để thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững.

Việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thể hiện được quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc triển khai nhanh và có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu, là sự kế thừa có chọn lọc các bài học sáng tạo được đúc rút từ kinh nghiệm thực hiện các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam trong gần hai thập kỷ qua. Các mục tiêu phát triển bền vững được lồng ghép là các định hướng cụ thể để mọi người trong xã hội được bảo đảm cơ hội bình đẳng trong tiếp cận những nguồn lực công, được tham gia, đóng góp và hưởng lợi từ các quá trình phát triển, lấy con người là trung tâm, phát huy tối đa nhân tố con người với vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu phát triển bền vững…

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Thúy Quyên(MPI)

Hội thảo nhằm mục tiêu tham vấn các bên liên quan về Báo cáo nghiên cứu, đề xuất lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào nội dung của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Các khuyến nghị của nghiên cứu sẽ được xem xét sử dụng như thông tin đầu vào để hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt, giám sát, đánh giá thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đưa ra khuyến nghị làm thế nào để lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững tốt nhất vào Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 10585
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.