Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022
English
a A
Ngày 15/05/2019-17:48:00 PM
Nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin đối với các đơn vị thuộc Bộ
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Dương Kiều Anh

Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu

Mục tiêu:

Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu của đề tài nhằm làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở khoa học của việc xây dựng và ứng dụng bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; từ đó, đề xuất giải pháp xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các đơn vị thuộc Bộ.

Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu để xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin đối với các đơn vị thuộc Bộ.

Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài được xây dựng trên cơ sở phương pháp phân tích tổng hợp, kết hợp với các phương pháp phân tích số liệu, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh và phân tích hệ thống.

Triển vọng áp dụng nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học là cơ sở quan trọng để Trung tâm Tin học phối hợp với các đơn vị trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin đối với các đơn vị thuộc Bộ, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định về bộ chỉ số để thực hiện đánh giá hàng năm.

Kết cấu của đề tài

Ngoài Phần Mở đầu, Kết luận, các Phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung của Đề tài được kết cấu thành ba chương như sau:

Chương I: Một số vấn đề lý luận chung và kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm trong nước về tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin.

Chương II: Thực trạng về đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam và tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua.

Chương III: Đề xuất Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin đối với các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


File đính kèm:
Bao_cao_tom_tat_De_tai_khoa_hoc_fn.docx
De_tai_khoa_hoc_fn.docx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 3081
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.