Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 19/07/2019-16:54:00 PM
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Xem tin ảnh)
(MPI) – Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2019 của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 19/7/2019, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, học tập và quán triệt Nghị quyết quan trọng của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư
phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; Lãnh đạo các đơn vị cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra các cấp và các đơn vị báo chí trong Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Bích cho biết, Hội nghị lần thứ Mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn về công tác chuẩn bị các Đề cương dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng thời, Trung ương đã dành thời gian tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Mai Ngọc Bích cho biết, với vai trò là cơ quan thường trực của Tổ Biên tập giúp việc cho Tiểu ban kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chuẩn bị, phục vụ nhiều hoạt động, công việc của Tiểu ban kinh tế - xã hội và Tổ Biên tập, xây dựng Đề cương chi tiết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trình Tổ Biên tập, Tiểu ban kinh tế - xã hội, Bộ Chính trị và Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho ý kiến.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, ông Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Tổ Biên tập của Tiểu ban kinh tế - xã hội trình bày về định hướng xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 thông qua đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững cũng như các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đồng thời, thực hiện đánh giá việc thực hiện ba đột phá chiến lược, các nhiệm vụ phát triển của các ngành, lĩnh vực…

Kết quả đánh giá là cơ sở để đưa ra dự kiến, định hướng xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Bích thay mặt Đảng ủy cơ quan Bộ đề cao tính hiệu quả của Hội nghị và nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng và đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, người đứng đầu, học tập nghiêm túc, nắm vững các nội dung được phổ biến, quán triệt tại Hội nghị. Ngay sau khi tiếp thu đầy đủ các nội dung được trình bày tại Hội nghị, các Đảng bộ, Chi bộ thông qua những hình thức khác nhau tiếp tục nghiên cứu lồng ghép vào trong sinh hoạt chi bộ để phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ đảng viên./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3472
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.