Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 30/08/2019-19:30:00 PM
Bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại Lễ phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Kính thưa đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam!

Thưa các đồng chí Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương!

Thưa các đồng chí!

Tôi xin thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của toàn Ngành và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dành thời gian quý báu đến thăm, làm việc và dự Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê thi đua thực hiện văn hóa công sở”, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và toàn thể quý vị đại biểu.

Đây là niềm vinh dự, tự hào và là sự động viên, khích lệ đầy ý nghĩa đối với toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của ngành Kế hoạch, Đầu tư, Thống kê nói chung và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, trong bối cảnh cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm những phong trào thi đua yêu nước, các ngày lễ lớn như: 74 năm Quốc khánh 2/9; 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”; 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động...

Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê thi đua thực hiện văn hóa công sở” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày hôm nay là hành động cụ thể, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, nhằm không ngừng nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức trong thực thi công vụ, tạo dựng và củng cố nét văn hóa công sở văn minh, hiện đại trong các cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó.

Kính thưa các đồng chí!

Với truyền thống 74 năm thành lập và phát triển, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, luôn quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong các mặt công tác, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, cố gắng, dám nghĩ, dám làm, vượt qua chính mình, tạo sự chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đổi mới về tư duy, hành động, tiên phong đi đầu, làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp chiến lược, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đảm nhiệm và làm tốt nhiều công việc lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước với khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu về tiến độ và chất lượng ngày càng cao. Mặc dù vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn rất quan tâm, tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động tuyên truyền, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các phong trào thi đua của cả nước, trong đó có phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”.

Toàn Ngành đã tập trung rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc, Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng ban hành nhiều văn bản quy định về quy tắc ứng xử như: “Quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức, người lao động trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư”; “Quy định tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư”... nhằm quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; thay đổi phong cách làm việc, loại bỏ thói quen làm việc theo nếp cũ đã không còn phù hợp; nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành giờ làm việc, thái độ phục vụ; cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân, doanh nghiệp; tổ chức thực hiện nghiêm về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại công sở, nơi cư trú; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.

Nhờ đó, toàn Ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; đổi mới phong cách, tác phong làm việc, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn mang nặng tư duy làm việc theo thói quen, kinh nghiệm, thiếu tư duy sáng tạo, chưa nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế; đôi lúc còn có những ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong ngành gây bức xúc cho nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp; chất lượng giải quyết công việc chưa cao, đoàn kết nội bộ chưa thật sự bền vững...

Nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, chuẩn bị sẵn sàng bước sang năm 2020, là năm tổ chức nhiều lễ kỷ niệm lớn trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, cũng là năm kỷ niệm tròn 75 năm hình thành và phát triển của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, chúng ta cần tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, từng bước hiện đại gắn với xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tôi đề nghị thủ trưởng các đơn vị trong Ngành phải nghiêm túc quán triệt các mục tiêu, yêu cầu, nội dung thi đua văn hóa công sở theo Kế hoạch của Bộ đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, nêu cao tính gương mẫu, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua với những biện pháp phong phú, thiết thực, hiệu quả, mang lại ý nghĩa; tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện văn hóa công sở bằng việc thực hành nêu gương; chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, hiệu quả.

Hai là, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trong ngành về văn hóa công sở, đạo đức công vụ; nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy của hệ thống chính trị; xây dựng hình ảnh, phong cách, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chuyên nghiệp, khoa học, kỷ cương, sáng tạo, khát khao cống hiến, luôn tận tụy vì lợi ích của người dân, của doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, thấy cái gì có lợi cho người dân, doanh nghiệp phải tham mưu cho được, làm cho được.

Ba là, xóa bỏ ngay thói quen làm việc thiếu kế hoạch cụ thể, không để xảy ra tình trạng “nước đến chân mới nhảy”, nhắc thì làm, không nhắc thì không làm hoặc có làm cũng chậm chễ, không đi muộn về sớm, không dời nhiệm sở mà không có lý do chính đáng, không bỏ bê công việc, thực hiện mô hình từ “làm hết giờ” sang “làm hết việc”, xóa bỏ thói xấu “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là, xây dựng cơ quan, đơn vị trở thành một gia đình lớn, đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, yêu thương lẫn nhau; mọi người đều tận tâm, tự nguyện cống hiến với niềm cảm hứng để xây dựng một tập thể mạnh, tự hào khi có thành tích, buồn khi có khuyết điểm, nhớ về cơ quan mỗi khi đi xa. Làm được điều này chắc chắn đó là một công sở có văn hóa, các cá nhân trong công sở đó cũng là những người thực sự có văn hóa.

Năm là, thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại mọi trụ sở. Không để xảy ra tình trạng thiếu các chuẩn mực của văn hóa, nội bộ căng thẳng, soi xét, nghi kỵ lẫn nhau, bất hợp tác. Thay vào đó là tạo bầu không khí thân thiện, thúc đẩy sự cởi mở, tin tưởng lẫn nhau, sẽ giúp khơi nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo và cống hiến.

Sáu là, thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, từng bước hình thành các điều kiện để phát triển ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê ở một tầm vóc mới, tầm vóc của thời đại công nghiệp 4.0. Sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá về chỉ số cải cách hành chính của chính mỗi đơn vị trong Bộ, trong ngành. Xây dựng chế tài xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm Quy định về văn hóa công sở; đồng thời xây dựng tiêu chí khen thưởng, biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy định về văn hóa công sở và thực hiện tốt Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Kính thưa Phó Chủ tịch nước!

Thưa quý vị đại biểu!

Trong không khí hào hứng và tràn đầy khí thế của buổi Lễ phát động ngày hôm nay, tôi mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức hãy nêu cao tính gương mẫu, vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, từ đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, để phong trào thi đua là nguồn động lực cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xây dựng ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê ngày càng phát triển.

Xin kính chúc Phó Chủ tịch nước và tất cả quý vị đại biểu, khách quý sức khỏe và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 79203
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.