Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 03/11/2019-16:23:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa

Nội dung kiến nghị số 1:

Hiện nay có 03 Nghị định của Chính phủ điều chỉnh về giám sát, đánh giá doanh nghiệp nhà nước (Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014; Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014; Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015), nên trong quá trình triển khai thực hiện gặp một số vướng mắc, bất cập. Đề nghị Chính phủ xem xét, hợp nhất các Nghị định nêu trên, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, các địa phương thực hiện.

Trả lời:

- Hiện nay đã có 03 Nghị định do 03 cơ quan khác nhau của Chính phủ quy định giám sát, đánh giá doanh nghiệp nhà nước theo chuyên ngành quản lý, cụ thể: về việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu (do Thanh tra CP chủ trì nghiên cứu); về chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì); về tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động (Bộ Tài chính chủ trì).

- Theo nhiệm vụ được phân công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang được giao rà soát, tổng kết việc thực hiện Luật Doanh nghiệp về nội dung liên quan đến DNNN, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn tới, trong đó quy định DNNN là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật để trình Chính phủ, dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp tháng 10/2019.

Sau khi được Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung (với khái niệm mới về DNNN), Chính phủ sẽ tiến hành điều chỉnh các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp (bao gồm cả các văn bản giám sát, đánh giá hiệu quả DNNN) cho phù hợp. Trên cơ sở đó, sẽ nghiên cứu rà soát quy định tại các Nghị định này để chỉnh sửa, đáp ứng yêu cầu thực tế triển khai, khắc phục những vướng mắc, khó khăn (nếu có) trong quá trình thực hiện./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1014
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.