Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 03/11/2019-16:37:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. Trong đó cần quan tâm đến các tiêu chí như kết quả xếp hạng, phạm vi quản lý, số chỉ tiêu biên chế được giao của các Khu công nghiệp, Khu kinh tế hiện nay để có quy định cụ thể, thống nhất về các phòng chuyên môn, nghiệp vụ cũng như số lượng biên chế trong mỗi phòng cho phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho các Ban Quản lý thực hiện cơ chế hành chính “một cửa tại chỗ” và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Đồng thời, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương xây dựng cơ chế huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của địa phương và sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổng kết 28 năm xây dựng và phát triển KCN, KKT dự kiến diễn ra vào quý IV/2019./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 971
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.