Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 12/12/2019-08:02:00 AM
Thứ trưởng Vũ Đại Thắng làm việc với lãnh đạo JBIC (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 11/12/2019, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng làm việc với Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Toàn cầu khối tài chính cơ sở hạ tầng và môi trường của Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Masayuki Tanimoto.