Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 06/12/2019-16:58:00 PM
Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) – Ngày 24/10/2019, Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ) đã ký ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐTV về Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quy chế này quy định và hướng dẫn chi tiết việc Quỹ thực hiện hoạt động cho vay gián tiếp thông qua ngân hàng thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vay vốn triển khai các dự án, phương án sản xuất kinh doanh của DNNVV theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển DNNVV.

Nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ sẽ dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đáp ứng quy định tại điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV và Điều 23 Nghị định số 39/2019/ NĐ-CP có nhu cầu vay vốn của Quỹ.

Theo đó, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng được các điều kiện như: có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi; bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiếu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh.

Đối với DNNVV tham gia cụm liên kết ngành được vay vốn của Quỹ khi có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng, sử dụng thương hiệu vùng.

DNNVV tham gia chuỗi giá trị được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị hoặc có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị.

Mức cho vay từ nguồn vốn cho vay gián tiếp của Quỹ đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. Thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm, thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài hạn) tối đa là 02 năm.

Lãi suất cho vay đối với nguồn vốn cho vay gián tiếp của Quỹ sẽ được Hội đồng thành viên Quỹ công bố hằng năm hoặc trong từng thời kỳ. Lãi suất cho vay gián tiếp với từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh phải được ghi trong hợp đồng tín dụng. Mức lãi suất cho vay gián tiếp đối với từng khoản giải ngân được ghi trên từng Khế ước nhận nợ và áp dụng theo lãi suất cho vay của Quỹ công bố tại thời điểm gần nhất và không thay đổi thời hạn vay vốn.

Đối với trường hợp mức lãi suất công bố thời kỳ sau tăng so với mức lãi suất công bố thời kỳ trước thì những khoản vay đã ký hợp đồng tín dụng giữa DNNVV và ngân hàng trước thời điểm công bố mức lãi suất mới vẫn được hưởng mức lãi suất công bố trong thời kỳ trước.

Đối với trường hợp mức lãi suất công bố thời kỳ sau giảm so với mức lãi suất công bố thời kỳ trước thì Quỹ sẽ ra quyết định điều chỉnh mức lãi suất áp dụng đối với những khoản vay đã ký hợp đồng tín dụng theo mức lãi suất công bố trong thời kỳ trước và có văn bản thông báo gửi các ngân hàng để thực hiện điều chỉnh áp dụng mức lãi suất mới công bố áp dụng cho dư nợ còn lại trong hợp đồng tín dụng.

Đối với khoản vay từ nguồn vốn của ngân hàng thì lãi suất cho vay do ngân hàng quy định. Ngày cơ sở nhận nợ cho vay gián tiếp của ngân hàng để trả lãi cho vay gián tiếp cho Quỹ là ngày ngân hàng giải ngân cho DNNVV bằng nguồn vốn của Quỹ. Lãi suất cho vay quá hạn được tính bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay.

Theo Quy chế, ngân hàng được hưởng phần phí cho vay gián tiếp đối với mỗi khoản cho vay gián tiếp từ nguồn vốn cho vay gián tiếp của Quỹ nhưng không vượt quá 50% tiền lãi cho vay gián tiếp thu được đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng có quyền lựa chọn hai phương thức nhận vốn từ Quỹ là nhận vốn trực tiếp và nhận vốn bồi hoàn…/.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2452
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.