Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 25/02/2021-15:32:00 PM
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê

Thực hiện khoản 1 Điều 14 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê. Để có cơ sở tổng hợp, ban hành Thông tư theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Cơ quan có ý kiến đối với dự thảo Thông tư Hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê.

Ý kiến bằng văn bản của Quý cơ quan xin gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội trước ngay 30/03/2021, đồng thời file mềm gửi về hộp thư phanxuyen@mpi.gov.vn. Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ ông Phan Hồng Xuyên, điện thoại 080.44783./.


File đính kèm:
Dự_thảo_Thông_tư.docx
DMVTVL_NV_chuyên_ngành_KHĐT_và_Thống_kê.docx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3401
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.