Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 16/08/2021-15:21:00 PM
Dự thảo Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; nhằm kịp thời hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn bởi đại dịch Covid-19, tận dụng công nghệ để khôi phục sản xuất kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025.

Để hoàn thiện Chương trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi quý Cơ quan dự thảo Chương trình, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình, đề nghị quý Cơ quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý, bổ sung và đề xuất các nội dung cho dự thảo Chương trình. Ý kiến góp ý xin gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/8/2021 để kịp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mọi thông tin xin liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp (đồng chí Nguyễn Thị Lệ Quyên, email: quyenntl@mpi.gov.vn, điện thoại: 091662283).


File đính kèm:
Du_thao_De_an_CDS_Xin_y_kien.pdf
Du_thao_Quyet_dinh_Xin_y_kien.pdf
Dư_thao_To_trinh_CDS_Xin_y_kien.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2583
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.