Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 08/09/2021-16:45:00 PM
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2)

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất (dự thảo Thông tư) và gửi các Bộ, ngành, địa phương có ý kiến tại văn bản số 1832/BKHĐT-QLĐT ngày 02/4/2021.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị quý Cơ quan, đơn vị có ý kiến đối với các dự thảo phụ lục của Thông tư được gửi kèm theo văn bản, gồm:

- Dự thảo Phụ lực về giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) đối với dự án đầu tư có sử dụng đất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi kèm theo bảng tổng hợp giải trình các ý kiến đối với nội dung này trong thời gian qua;

- Dự thảo Phụ lực về hồ sơ mời đàm phán cạnh tranh đối với dự án PPP ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới.

Ý kiến của Quý Cơ quan, đơn vị xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/9/2021 (kèm theo file mềm nội dung góp ý về địa chỉ email: leducanh@mpi.gov.vn) để kịp thời tổng hợp, trình ban hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.


File đính kèm:
6029.BKHDT.QLDT.pdf
2021.09.06__1._Phu_luc_1-_huong_dan_m3.docx
2021.09.06__2.Phu_luc_2_Mau_HSMĐP.doc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3323
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.