Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 14/09/2021-16:06:00 PM
Các địa phương đánh giá cao sự tham mưu quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
(MPI) – Tham luận tại Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 Vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng, các địa phương đánh giá rất cao sự tham mưu quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước gắn với mục tiêu chống dịch COVID-19 thời gian qua.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, Thành phố quyết liệt thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế”. GRDP Quý II tăng 6,61% cao hơn Quý I (5,17%), tính chung 6 tháng tăng 5,91%, cao hơn mức cùng kỳ năm 2020 (2,92%).

Căn cứ kết quả đạt được 8 tháng đầu năm và diễn biến phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng năm 2021. Trong đó, kịch bản cơ sở (kịch bản điều hành): Tăng trưởng Quý III giảm 0,8%, Quý IV tăng 6,98% và dự báo cả năm đạt 4,54%. Kịch bản thấp: GRDP Quý III giảm 0,98%, Quý IV tăng 5,15% và cả năm dự kiến đạt 3,97%.

Dự báo, thành phố Hà Nội có 05/24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (tăng 4,54% - KH là 7,5-8,0%); GRDP bình quân đầu người (128,9 triệu đồng - KH là 135-136 triệu đồng); Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (tăng 7% - KH là 12-12,5%); Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu (tăng 3,5% - KH là 5,0%); Thu ngân sách trên địa bàn (239,766 nghìn tỷ đồng - Kế hoạch là 251,321 nghìn ỷ đồng). Các chỉ tiêu khác phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hơn, tác động mạnh hơn, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sát thực tiễn của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự nỗ lực cao độ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, Thành phố Hải Phòng đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Theo số liệu công bố của Tổng Cục Thống kê, tăng trưởng GRDP thành phố 6 tháng đầu năm đạt 13,52. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt trên 2,8 tỷ USD. Trong bối cảnh kinh tế các tháng cuối năm dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi cả nước, nhưng cùng với cả nước, Hải Phòng quyết tâm giữ vững, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2021 đề ra ở mức cao nhất.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân tham luận tại điểm cầu Hải Phòng. Ảnh: MPI

Thành phố Hải Phòng kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết hoặc tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các địa phương nâng cao năng lực, chất lượng công tác dự báo, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Chủ động cung cấp, chia sẻ cho các địa phương về thông tin thống kê, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của cả nước, tình hình kinh tế thế giới. Sớm phê duyệt một số công việc về đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, nhất là việc mở rộng Khu công nghiệp Tràng Duệ (giai đoạn 3).

Về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022, theo ông Lê Anh Quân, hiện Bộ Tài chính đang cân đối, tính phương án xác định tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn, cung cấp số liệu cụ thể để các địa phương xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2022 sát thực nhất.

Để có cơ sở và điều kiện triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hằng năm, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn kiến nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn và giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và năm 2021 các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; sớm giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương. Báo cáo Chính phủ cho phép các chương trình, dự án đã ký Hiệp định tài trợ trước thời điểm Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ có hiệu lực được tiếp tục sử dụng nguồn vốn nước ngoài để giải ngân cho các khoản thuế và phí.

Đồng thời, tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 theo hướng đơn giản hóa các thủ tục phê duyệt đề xuất dự án, phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn hiệp định, thủ tục sử dụng vốn dư, các thủ tục về rút vốn, thanh toán vốn, ký hợp đồng vay lại

Giải đáp vướng mắc khó khăn được các địa phương đưa ra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Mạnh Phương cho biết, để thực hiện nhiệm vụ sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ công tác và Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Tổ trưởng Tổ công tác đã ký ban hành quy chế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản cho các bộ, ngành, địa phương yêu cầu nêu khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khi ý kiến nêu rõ dự án vướng mắc, dự án trọng điểm, dự án lớn như dự án nhóm A trở lên, dự án đầu tư kinh doanh có tác động đến phát triển của địa phương cần tháo gỡ khó khăn để tập hợp báo cáo Tổ công tác.

Trong quá trình rà soát, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có một số kiến nghị gửi Bộ Tư pháp để xây dựng một luật sửa nhiều luật, trong đó với chức năng, nhiệm vụ của Bộ cũng đã đề xuất sửa các luật trong đó có Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật doanh nghiệp, Luật PPP,…

Những nội dung sửa đổi gồm: Phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư với những dự án nhóm B, C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, đề xuất phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đối với những dự án hạ tầng, KCN, khu chế xuất, phân cấp thêm cho UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với những dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị với dự án có quy mô dân số tương đương khu đô thị loại 3, bổ sung các tiêu chí về những đối tượng được ưu đãi trong Luật đầu tư…

Tổ công tác dự kiến các khó khăn, vướng mắc mà các bộ, ngành, địa phương phản ánh liên quan đến các luật, nghị định, văn bản do bộ, ngành ban hành được dự kiến phân ra làm ba nhóm. Thứ nhất, các khó khăn, vướng mắc cần sửa luật thì những gì cấp bách cần sửa ngay như là những nội dung liên quan đến điều kiện sử dụng đất của Luật Nhà ở. Những nội dung Chính phủ dự kiến hoặc báo cáo Quốc hội thì đưa vào chương trình xây dựng pháp luật, Bộ đã đề xuất gửi Bộ Tư pháp tổng hợp để kế hoạch để đưa vào Chương trình luật, Pháp lệnh trong thời gian tới. Đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thẩm quyền ban hành của Chính phủ tổng hợp đề xuất giải để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung.

Về vướng mắc do cách hiểu chưa thống nhất, dự kiến báo cáo Tổ công tác sẽ có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương để có căn cứ thực hiện thống nhất.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò cơ quan thường trực của Tổ công tác cũng đang rà soát một số dự án quan trọng có khả năng tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và có khả năng tháo gỡ báo cáo Tổ công tác để góp phần phát triển kinh tế sau đại dịch.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Đỗ Thành Trung trả lời các câu hỏi được cái địa phương quan tâm. Ảnh: MPI

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Đỗ Thành Trung cho biết, qua quá trình theo dõi kế hoạch đầu tư công năm 2021 và các năm trước tiến, độ giải ngân và các khó khăn gặp phải trong năm 2021 có nhiều yếu tố giống những năm trước, đặc biệt là 2019. Điều đó cho thấy, công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch, chuẩn bị xây dựng các dự án đầu tư công đóng vai trò rất quan trọng. Các cuộc khủng hoảng trước đây đầu tư công không bị ảnh hưởng. Năm 2021, đầu tư công bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 không chỉ ở một mà nhiều địa phương, cơ bản dừng từ trong khoảng cuối tháng 6 đến giờ.

Luật Đầu tư công đã quy định, số liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có tính chất pháp lý, nhưng nhiều bộ, ngành, địa phương không quan tâm đến tính pháp lý này. Thông tin nhập trên Hệ thống khác với văn bản đã ban hành, tùy tiện điều chỉnh, nhập số liệu chưa có căn cứ pháp lý, dẫn đến Hệ thống tổng hợp nhưng văn bản thực tế lại khác. Không tuân thủ nguyên tắc tiêu chí định mức khi xây dựng. Trong kế hoạch đầu tư công năm 2022, đến nay vốn địa phương nhập chưa đầy đủ, vùng ĐBSH không đề xuất vốn thu hồi vốn ứng trước, mà đây là một trong những mục tiêu đầu tiên phải thực hiện. Chưa bố trí đủ vốn cho dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, chưa bố trí đủ vốn cho dự án đã quá thời gian bố trí vốn, chưa bố trí đủ vốn cho dự án hoàn thành năm 2020 theo thời gian tại quyết định đầu tư, dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt nhưng không đề xuất bố trí kế hoạch 2022, đề xuất bố trí vốn 2022 vượt cả số vốn trung hạn Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội. Chất lượng của đơn vị lập kế hoạch chưa ổn. Do vậy, các sở Kế hoạch và Đầu tư cần quan tâm, nâng cao công tác lập kế hoạch là việc rất quan trọng cần được quan tâm thực hiện.

Về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu cho Chính phủ. Mặc dù Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được ban hành ngày 28/7/2021 nhưng ngày 17/8/2021 đã trình kế hoạch cho Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn. Một trong những yêu cầu trong Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là các bộ, ngành, địa phương phải giảm tối đa dự án để tập trung vào những dự án lớn, quan trọng. Nhiều địa phương đã có cố gắng giảm số lượng dự án, tập trung hơn, tránh dàn trải nhưng Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục giảm hơn nữa. Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt các dự án đã đáp ứng tiêu chí, còn những dự án khác thì đề nghị lãnh đạo các tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đúng hướng dẫn, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Một số nội dung liên quan đến điều chuyển vốn, bổ sung vốn theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 thì yêu cầu, bộ, ngành, địa phương đối với số vốn phân bổ chi tiết giao đầu năm tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/9, đạt dưới 60% thì sẽ thực hiện điều chuyển. Trong 2 năm trở lại đây,Quốc hội đã trao quyền cho Chính phủ trong việc điều chuyển vốn, nhưng các bộ, ngành, địa phương chủ yếu xây dựng kế hoạch với nhu cầu rất cao, đề nghị bổ sung nguồn vốn trong nước, thiếu quan tâm giải pháp khả thi đẩy nhanh giải ngân vốn nước ngoài, nhiều đề nghị trả vốn nước ngoài, nhưng lại bổ sung vốn trong nước. Do vậy cần sự quan tâm đến cả hai nguồn vốn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chính phủ các nguyên tắc phân bổ. Quan trọng nâng cao chất lượng lập kế hoạch, bố trí thanh toán toàn bộ vốn nợ, thu hồi vốn ứng, bố trí đủ vốn cho dự án đã hoàn thành, bàn giao, không được phép kéo dài thời gian bố trí vốn.

Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại Phạm Hoàng Mai cho biết, về điều chỉnh chủ trương đầu tư, thuế, phí, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 nhằm đơn giản hóa thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, một số nội dung trình Thủ tướng Chính phủ, còn cơ bản giao cho cơ quan chủ quản, UBND địa phương điều chỉnh. Trong Luật sửa 10 luật sẽ phân quyền nhiều hơn trong điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ODA. Dự kiến trong tháng 9/2021, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020.

Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch Đinh Trọng Thắng cho rằng, đẩy nhanh triển khai tiến độ lập quy hoạch, mở ra cơ hội phát triển rất lớn. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công tác quy hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ tại dự thảo nghị quyết nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch. Dự thảo Nghị quyết đưa ra 3 nhóm giải pháp là tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách giảm thủ tục hành chính không cần thiết, chưa phù hợp Luật Quy hoạch, tạo điều kiện cho địa phương đẩy nhanh tiến trình lập, phê duyệt quy hoạch.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn cho biết, Quốc hội đã quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn tổng thể 5 năm, đã xác định rõ từng bộ, ngành, địa phương được phân bổ bao nhiêu cho cả thời kỳ 5 năm. Đây là nội dung rất mới so với kế hoạch đầu tư công 5 năm trước, mỗi địa phương nắm rõ mình nhận được bao nhiêu nguồn lực hỗ trợ từ trung ương. Địa phương tự quyết định việc sử nguồn lực này phân bổ cho các dự án do HĐND quyết định trên cơ sở danh mục báo cáo sẽ được thông báo trong thời gian tới. Thứ tự ưu tiên theo Luật Đầu tư công và Nghị quyết của Quốc hội phải được tuân thủ, đảm bảo đầu tư tập trung. Nếu phân bổ mà còn tình trạng dàn trải, vượt quá kế hoạch trung hạn là chưa bám sát quy định của pháp luật. Hiện nay còn trên 800 dự án nguồn NSTW chưa có chủ trương đầu tư phải hoàn thiện thủ tục báo cáo Quốc hội./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1692
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.