Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 15/09/2021-13:49:00 PM
Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 vùng miền Trung và Tây Nguyên (Xem tin ảnh)
(MPI) - Tiếp tục chuỗi Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022, sáng ngày 15/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với vùng miền Trung và Tây Nguyên để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021.
Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, việc họp với các địa phương về công tác xây dựng kế hoạch trong 5 năm trở lại đây đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cải tiến theo hướng nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch. Các địa phương không cần phải về làm việc với Bộ trong xây dựng kế hoạch mà Bộ chủ động làm việc với các địa phương theo vùng. Đây là cách làm tốt để giảm bớt thời gian đi lại của các địa phương, để nghe được nhiều thông tin hơn giữa các địa phương với nhau, cùng nhau nhìn nhận đánh giá các tỉnh trong vùng, các tỉnh có điều kiện tương tự với nhau để xem có những cách làm nào tốt, mô hình nào hay để có thể rút kinh nghiệm, học tập, nhân rộng, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần rút kinh nghiệm để khắc phục. Các địa phương trao đổi trực tiếp với các cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được các đơn vị chuyên môn của Bộ giải thích, hướng dẫn ngay giúp cho việc tháo gỡ khó khăn được nhanh hơn. Đồng thời cũng là dịp mà các địa phương tăng cường công tác phối hợp với nhau, tăng cường thông tin mà có thể học tập lẫn nhau, chia sẻ với nhau trong quá trình thực hiện nhiêm vụ của mình, đấy là mục tiêu quan trọng mà chúng ta xây dựng hàng năm.

Với các chỉ đạo, giải pháp đồng bộ quyết liệt từ trung ương và các địa phương, mặc dù trong điều kiện còn rất khó khăn, đặc biệt diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội 8 tháng của vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã đạt được những kết quả khả quan: tốc độ tăng trưởng bình quân 6 tháng của 02 vùng đều cao hơn mức bình quân chung cả nước. Đây là nỗ lực rất lớn của các địa phương để đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước. Một số địa phương có tốc độ tăng trưởng cao như: Thanh Hóa (8,66%), Quảng Nam (11,72%), Ninh Thuận (14,57%), Bình Thuận (7,53%), Gia Lai tăng (9,7%), tỉnh Đắk Lắk tăng (9,11%). Xuất khẩu của 02 vùng đạt 12,5 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ 2020; Thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng của 02 vùng là 162 nghìn tỷ đồng, đạt 87% dự toán thu cả năm của 2 vùng; 8 tháng đã thu hút được 66 dự án với tổng vốn đăng ký 1,5 tỷ USD.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Trung Chinh cho biết, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, về tổng thể Thành phố vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình và đã bước đầu khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. 8 tháng đầu năm 2021, Thành phố Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 2 nghìn tỷ đồng; cấp mới 29 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký gần 150 triệu USD; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hơn 2.600 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng.

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình hiện nay, thành phố Đà Nẵng đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành quan tâm có cơ chế, chính sách hỗ trợ giãn, giảm lãi suất tín dụng; giảm thuế (thu nhập doanh nghiệp, VAT…), tiền thuê đất; hỗ trợ kinh phí xét nghiệm cho các doanh nghiệp; áp dụng giá bán lẻ điện ngành dịch vụ bằng với giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất. Nhằm hỗ trợ thành phố Đà Nẵng thực hiện các nhiệm vụ được Trung ương giao, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm ủng hộ việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Đà Nẵng trong năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh đạt 53%, tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 6,03%. Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 tăng 7,97% (theo thông báo lần 1 của Tổng Cục Thống kê). Tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm rà soát, hoàn thiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính về đầu tư, đầu tư công, quy hoạch,… gây khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi cho biết, đối với Thanh Hóa, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh 6 tháng đạt 8,66%, năm 2021 ước đạt 9,01% (theo số liệu ước tính của Tổng Cục Thống kê), trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng cao nhất cả nước, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của tỉnh dự kiến đạt và vượt kế hoạch. Kế hoạch đầu tư công năm 2021 được triển khai tích cực, hiệu quả. Giá trị giải ngân của các chương trình, dự án 8 tháng đầu năm đạt 6.955 tỷ đồng, bằng 79,1% kế hoạch giao chi tiết. Dự ước hết năm 2021, tỉnh Thanh Hóa sẽ phấn đấu giải ngân hết kế hoạch năm 2021.

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ đôn đốc các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành văn bản quy định trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa để các địa phương triển khai thực hiện. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg để đáp ứng được tốt hơn công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết, Ninh Thuận có tiềm năng, thế mạnh là lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng điện mặt trời, nhưng đến nay giá điện mặt trời đấu lưới đã hết hiệu lực tại Quyết định 13/QĐ-TTg từ ngày 01/01/2021, nên tỉnh rất khó khăn trong thu hút đầu tư. Vì vậy, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành cơ chế giá điện mặt trời nối lưới đối với các dự án vận hành thương mại sau ngày 01/01/2021 để các nhà đầu tư dự án điện mặt trời có cơ sở thực hiện và thúc đẩy thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu (chụp từ điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Ảnh: MPI

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, về giải ngân vốn đầu tư công, tổng kế hoạch vốn tỉnh được giao trong năm 2021 đến hết ngày 30/8/2021 giải ngân được 6.242 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 66%. Bên cạnh những kết quả đạt được còn có những khó khăn, hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội nửa đầu năm 2021 chưa đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ra, tạo áp lực rất lớn vào các tháng cuối năm. Tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm xây dựng kịch bản phục hồi, tăng trưởng kinh tế trong điều kiện đã tiêm vắc xin bao phủ diện rộng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để các địa phương có căn cứ xây dựng và hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Tại Hội nghị, trả lời ý kiến được các địa phương quan tâm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Bùi Thu Thủy chia sẻ một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mà Chính phủ, các bộ ngành đang triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp cắt giảm chi phí, khắc phục các hậu quả của dịch Covid-19, cũng như các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.

Bà Bùi Thu Thủy cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, trong đó nghị quyết có nêu ra có 4 nhóm giải pháp rất cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục các khó khăn của dịch Covid-19, đặc biệt có nhóm giải pháp về hỗ trợ khắc phục các chi phí sản xuất kinh doanh, trong đó nghị quyết cũng giao cho các cơ quan nghiên cứu và triển khai ngay các giải pháp như cho phép doanh nghiệp tạm thời chưa đóng các loại phí như: phí công đoàn, chi phí về bảo hiểm xã hội, hỗ trợ cho doanh nghiệp giảm 80% số tiền ký quỹ mà doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực lữ hàng du lịch. Nghị quyết cũng giao cho các cơ quan nghiên cứu để gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho các doanh nghiệp lắp ráp ô tô sản xuất trong nước, nêu rõ các giải pháp mà địa phương cần phải quyết liệt trong triển khai quyết liệt mô hình kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh như mô hình “3 tại chỗ”.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Trần Thành Long cho biết, liên quan đến các dự án mới trong năm 2021 phải chờ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 có hai nội dung. Thứ nhất là số vốn dự kiến bố trí cho các dự án này khi tính tỉ lệ giải ngân 60%, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giả pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 thì tỉ lệ số vốn giản ngân 60% tính theo số vốn của Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm. Thứ hai, những dự án này liên quan đến việc tháng 9 mới được giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thì thời gian còn lại của năm 2021 sẽ không đủ để thực hiện dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền để có thể kéo dài số vốn này sang năm 2022 .

Bà Nguyễn Thị Loan đại diện Bộ Tài chính cho biết, liên quan đến Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Đà Nẵng trong năm 2021, Bộ Tài chính đã tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành và UBND thành phố Đà Nẵng để trình Chính phủ với nội dung tăng mức dư nợ cho lên 60% để tạo điều kiện cho Thành phố Đà Nẵng có cơ sở để bố trí vốn cho đầu tư phát triển.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Duy Đông đề nghị, các địa phương trên cơ sở Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4880/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021. Đồng thời cập nhật các diễn biến của tình hình thực tế để tiếp tục việc cập nhật, rà soát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2022.

Các địa phương phải xác định rõ mục tiêu, tránh dàn trải, bố trí theo thứ tự ưu tiên từ kế hoạch đầu tư công năm 2022 phù hợp khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư khả năng thực hiện, tiến độ giải ngân của từng dự án; Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 được xây dựng gắn với các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, định hướng ưu tiên đầu tư theo ngành, lĩnh vực, bám sát tiêu chí phân bổ đầu tư công, các dự án hết.

Năm 2022 là năm là năm quan trọng, năm đầu thực hiện kế hoạch, bên cạnh việc kế thừa các thành quả của năm 2021 thì cũng còn nhiều vấn đề là khó khăn, thách thức cần tháo gỡ, xử lý, đòi hỏi sự nỗ lực của địa phương, các cấp, các ngành. Thứ trưởng tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự quyết tâm đồng lòng của tất cả chúng ta, nhất định chúng ta sẽ thực hiện và triển khai thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1046
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.