Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 14/09/2021-14:59:00 PM
Xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số

Ảnh minh họa.
(MPI) - Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và xây dựng dự thảo Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số.

Theo Dự thảo, Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình phát triển và tác động của kinh tế số đối với nền kinh tế quốc dân. Kinh tế số là toàn bộ hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng số, sử dụng công nghệ số và dữ liệu để tạo ra những mô hình kinh doanh mới.

Bộ chỉ tiêu thống kê kinh kế số xin ý kiến gồm: danh mục chỉ tiêu thống kê kinh tế số quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này và nội dung chỉ tiêu thống kê kinh tế số quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này. Dự thảo danh mục chỉ tiêu thống kê kinh tế số gồm 05 nhóm chỉ tiêu chính là: Quy mô kinh tế số; Hạ tầng số; Mức độ phổ cập phương tiện số; Mức độ phổ cập dịch vụ trực tuyến; Kỹ năng số và nguồn nhân lực kỹ thuật số.

Dự thảo nội dung chỉ tiêu thống kê kinh tế số quy định khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu; cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp của từng chỉ tiêu trong 05 nhóm chỉ tiêu chính.

Dự thảo Thông tư được đăng tải và lấy ý kiến góp ý tại Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Thanh Loan
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 628
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.