Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 2 năm 2023
English
a A
Ngày 17/09/2021-16:33:00 PM
Hội nghị triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 17/9/2021 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Hội nghị vinh dự có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Hội nghị. Ảnh: MPI

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương; Lãnh đạo Bộ; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công, Hội Cựu chiến binh và các đơn vị thuộc Bộ; Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình hành động ngành Kế hoạch và Đầu tư

Tại Hội nghị, Báo cáo về Chương trình hành động ngành Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Đỗ Thành Trung cho biết, Chương trình hành động đã bám sát và cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó có 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu.

Thứ nhất, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Thứ hai, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Thứ tư, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Thứ năm, tập trung ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hiện đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Thứ sáu, tăng cường liên kết mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia kết nối với các mạng lưới đổi mới sáng tạo, mạng lưới chuyên gia người Việt Nam trong và ngoài nước. Thứ bảy, tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ của các cơ quan, đơn vị trong Ngành theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, trong sạch, đoàn kết, vững mạnh. Thứ tám, xây dựng Đảng bộ và các cơ sở đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ. Thứ chín, thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi, hiệu quả phong trào thi đua

Trình bày tham luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế, Cục Thống kê một số địa phương khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi, hiệu quả phong trào thi đua “Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 ”.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Trần Thị Hồng Minh khẳng định, để đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Ngành, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cùng các đơn vị trong Bộ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất những chính sách mới phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước hướng tới một nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường. Tập trung nghiên cứu, tham mưu các chính sách liên quan tới phục hồi và phát triển kinh tế trong và sau dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, cải cách môi trường kinh doanh gắn với phát triển các mô hình kinh tế mới như kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Thúc đẩy phát triển kinh tế số; mở rộng không gian số cho doanh nghiệp và tận dụng nguồn tài nguyên dữ liệu số. Tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong bối cảnh đất nước tham gia ngày càng sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới…

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang Vân Đình Thảo phát biểu tham luận tại Hội nghị (ảnh chụp từ điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Ảnh: MPI

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang Vân Đình Thảo cho biết, được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban, ngành trung ương, trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong nhiều năm qua, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra đều đạt và vượt; cơ bản hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Để góp phần cùng Ngành Kế hoạch và Đầu tư cả nước thực hiện thắng lợi, hiệu quả phong trào thi đua “Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025”, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy truyền thống tiên phong trong công tác đổi mới, sáng tạo, cải cách hành chính, tham mưu, đề xuất xây dựng Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước về đầu tư công cũng như tham mưu xây dựng thể chế, chính sách, chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đem lại hiệu quả cao thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt là hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hưởng ứng phong trào thi đua, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm khẳng định, Sở cam kết nghiêm túc hưởng ứng, triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025; Thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, đáp ứng kịp thời các chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành của UBND thành phố trong việc tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố, trước mắt là xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

Cùng với đó, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, thay đổi tích cực lề lối làm việc của cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

Nghiêm túc triển khai phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X ngày 10/12/2020; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động tại Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư 31/12/2020 và Chương trình hành động và kế hoạch thi đua toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1274/QĐ-BKHĐT ngày 13/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương Bùi Minh Trí, Ban Quản lý tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch Đầu tư và các cơ quan, đơn vị để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tính tiên phong gương mẫu, đổi mới sáng tạo trong tham mưu đề xuất xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước về Khu công nghiệp; tham gia góp ý xây dựng thể chế, chính sách, chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Công Thạnh cho biết, thực hiện Chương trình hành động, Cục tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn đơn vị tham gia nghiên cứu xây dựng chủ đề phong trào thi đua của Cục giai đoạn 2021-2025 làm căn cứ thực hiện tốt Chương trình hành động của Bộ và của Tổng cục Thống kê. Theo đó, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; Thực hiện tốt việc tuyên truyền Luật Thống kê, các Nghị định liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê trong toàn Ngành; Triển khai tốt việc thu thập, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt chú trọng thực hiện bộ chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế số, các lĩnh vực ứng dụng công nghệ số để giúp địa phương đánh giá được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trên địa bàn Tỉnh.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải đi tiên phong trong công cuộc đổi mới với một tầm nhìn mới và tư duy đổi mới, chủ động, sáng tạo, cải cách mạnh mẽ

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, chúng ta đang ở thời điểm hết sức quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp… Là năm đầu thực hiện nhưng lại đang chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, tác động nặng nền đến các mặt đời sống, xã hội, kinh tế. Trong khi đó vừa phải thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng, nhưng vừa tạo điều kiện duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gẫy các chuỗi cung ứng, ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, tham mưu chuẩn bị trước những điều kiện cần thiết để nền kinh tế sớm phục hồi, phát triển nhanh và bền vững ngay sau khi kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, thực hiện mục tiêu kép.

Từ đầu năm 2021 đến nay, nhiều Nghị quyết quan trọng của Đảng, Quốc hội đã được ban hành, triển khai thực hiện và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung đóng vai trò tham mưu quan trọng, đó là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025;…

Để cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Bộ đã bám sát, kịp thời xây dựng và trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị quyết định hướng lộ trình triển khai và điều hành quan trọng như Nghị quyết số 99/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; các Nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19;…

Cùng với đó, toàn Ngành đang tổ chức xây dựng, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, xây dựng các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia,... Đây là cơ sở quan trọng thực hiện các mục tiêu 5 năm 2021-2025; đồng thời xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; Hoàn thiện Đề án cơ cấu lại nền kinh tế - giai đoạn 2021-2025; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh;… đây là những nhiệm vụ quan trọng để đất nước sớm vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững ngay trong những năm đầu của kế hoạch 5 năm.

Nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của Bộ và ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày càng lớn, trách nhiệm ngày càng cao, công việc nhiều, khó, quan trọng liên quan đến phát triển đất nước. Điều này cho thấy ngày càng khẳng định được vai trò, uy tín của Ngành với chức năng là cơ quan tham mưu, tổng hợp chiến lược của Đảng, Nhà nước.

Đất nước đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn nhưng cũng đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, đặc biệt trước bối cảnh phát triển mới của thời kỳ “hậu Covid-19”. Cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu hiện đang rộng mở, cơ hội nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh của nền kinh tế thuận lợi hơn, đặc biệt khi kinh tế không tiếp xúc, thương mại điện tử của Việt Nam đã tạo được những bước phát triển nhanh trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Trước yêu cầu, vận mệnh và thời cơ, khó khăn, thách thức đan xen, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của Ngành, phải duy trì được trí tuệ, bản lĩnh kiên định, dám nghĩ dám làm; phải đi tiên phong trong công cuộc đổi mới với một tầm nhìn mới và tư duy đổi mới, chủ động, sáng tạo, cải cách mạnh mẽ; theo tinh thần biến thách thức thành cơ hội, càng khó khăn thì phải càng quyết tâm, nỗ lực, cố gắng cao hơn; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước Đảng trước dân, bám sát tình hình của đất nước, từng vùng, địa phương để đánh giá các yếu tố tác động và có giải pháp phù hợp; nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, khát vọng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; xây dựng nét văn riêng của ngành Kế hoạch và Đầu tư, đó chính là nhân văn, nhân ái, sống có tình người, thương yêu, chia sẻ với những hoàn cảnh khăn. Trong đó, trước hết từng đơn vị, từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tích cực, chủ động, trách nhiệm hơn; làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; củng cố, khẳng định và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc cũng vị thế của đơn vị, cá nhân trong hệ thống./ .

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 5586
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.