Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 17/09/2021-16:00:00 PM
Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp tại các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo đã đề ra
(MPI) – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 107/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2021. Theo đó, để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh nhanh nhất, hiệu quả nhất và phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2021, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ; tích cực triển khai hiệu quả, quyết tâm đưa phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” vào thực tiễn đời sống, xã hội.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Nghị quyết, tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2021 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm. Tăng trưởng tín dụng 8 tháng đầu năm tăng 7,42% so với cuối năm 2020; mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm. Thu ngân sách 8 tháng đạt 74,8% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tương đối ổn định; an ninh lương thực được bảo đảm. Nhiều địa phương đạt tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao gắn với kiểm soát tốt dịch bệnh. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt gần 429 tỷ USD, tăng 27,2%. vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký mới 8 tháng tăng 16,3%; vốn thực hiện đạt 11,6 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ…

Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Lãnh đạo chủ chốt, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, đặc biệt là các Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 và 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo quốc gia với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Quán triệt phương châm lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân. Quyết tâm không để dịch lan rộng, nhất là những khu vực trọng yếu như Thủ đô Hà Nội, các khu đô thị lớn tập trung đông dân cư, khu công nghiệp ...

Khẩn trương thực hiện tiêm vắc-xin khoa học, kịp thời, hiệu quả, tập trung cho các đối tượng cần thiết như các lực lượng tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người tại khu vực nguy cơ rất cao, tại các địa bàn trọng điểm đang có dịch bùng phát mạnh và các khu vực trọng yếu. Sớm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh để trở lại trạng thái “bình thường mới” trên phạm vi cả nước. Đồng thời, tiếp tục chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm an dân, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tháo gỡ khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương hoàn thiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023 trong điều kiện đã kiểm soát được dịch bệnh, tiêm vắc-xin bao phủ diện rộng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2021. Quyết liệt triển khai các giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để tổ chức cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng với các bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 40%), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/9/2021.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn cụ thể các địa phương thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch theo các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, địa phương khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các chính sách tiếp tục quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, vật dụng cần thiết khác cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở, nhất là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Khẩn trương rà soát ban hành các hướng dẫn chuyên môn phải có mục tiêu, yêu cầu, tiến độ cụ thể, rõ ràng trong xét nghiệm, cách ly, điều trị; hướng dẫn cụ thể đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin; hỗ trợ các địa phương xây dựng phương án phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công Thương, Tài chính... xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn với diễn biến của dịch bệnh, trình Chính phủ trong tháng 9/2021 (xây dựng Nghị quyết).

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo phân công và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, báo cáo trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10 năm 2021), bảo đảm chất lượng, tiến độ và thời hạn quy định.

Về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ tại Phiên họp để hoàn thiện Báo cáo, để sớm báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp thu các ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thiện Báo cáo, trình Thường trực Chính phủ trước khi Bộ trưởng Bộ Kể hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội theo quy định.

Về Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, Chính phủ thống nhất quan điểm, mục tiêu và tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2022 là 516.086 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương là 222.000 tỷ đồng (trong đó số vốn nước ngoài là 34.800 tỷ để phân bổ cho các dự án cụ thể); vốn cân đối ngân sách địa phương là 294.086 tỷ đồng. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thống nhất số liệu trong các báo cáo liên quan. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ tại Phiên họp để hoàn thiện Báo cáo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội theo quy định.

Về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ tại Phiên họp để hoàn thiện Báo cáo, sớm báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trước khi trình Bộ Chính trị theo quy định. Đồng thời, chủ trì tiếp thu các ý kiến của Bộ Chính trị hoàn thiện Báo cáo, trình Thường trực Chính phủ trước khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội theo quy định.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (Dự án Luật), Chính phủ thống nhất xác định đây là dự án Luật rất quan trọng và cấp thiết, việc xây dựng dự án Luật trình Quốc hội nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các quy định pháp luật liên quan để góp phần thúc đẩy các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh COVID-19.

Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật; giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ để chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 9 năm 2021, trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung đã đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành mình; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong quá trình trình dự án Luật để báo cáo, giải trình nội dung có liên quan; chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội, chuẩn bị kỹ nội dung giải trình, tạo sự đồng thuận cao khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến và trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết này; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; kịp thời báo cáo và đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1452
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.